https://beefarmstrandja.com/en/

Лице за контакт:

Димитър Станчев

изследовател по агролесовъдство в Инарго

Жива лаборатория 3: България

Управлява се от: Пчеларска ферма Странджа 

Обща информация информация
Фермата "Жива лаборатория" се намира в югоизточната част на България, в нископланинския район на Странджа, и е заобиколена от широколистни гори. Средната надморска височина е 297 м. Част от обработваемата земя и горите са собственост на фермера, а друга част е наета. 

Собствениците на ферми са мотивирани да използват агролесовъдски практики заради възможността да произвеждат чиста, естествена храна и да запазят биоразнообразието и плодородието на почвата. Основният им продукт е специален вид мед, който се произвежда от сертифицирани биологични пчелини. Медът се преработва в собствена автоматична линия за разпечатване и автоматични центрофуги, без контакт с човешка ръка. Други продукти са тахан от орехи и лешници и функционални храни на основата на мед.

Друга цел на фермерите е да запазят популацията на магаретата в района.
Основен мотив в работата им е възстановяването и развитието на региона и местните общности.

Общ подход към земеделието
Интегрирано земеделие с тенденция към биологично земеделие. 

Пчелите в стопанството са сертифицирани за биологично производство. 


Цели

Основните Целта е да се произвеждат биологичен мед, зърнени храни и зеленчуци. 


Предизвикателства

  • Липса на работна ръка;
  • Климатични промени - засушаване, неравномерно разпределение на валежите през вегетационния период.


Изследователски цели
Периодичен мониторинг на биоразнообразието и състоянието на почвата. 

Събиране на база данни за ботаническия състав, наличието на отровни, вредни и редки растения. 
Събиране на база данни за продуктивността на тревните площи, определяне на съотношението между бобови и житни растения в ливадите, плътността на тревната покривка и сезонните аспекти на растителността в тревните площи. Определяне на качеството на тревната биомаса (химичен състав и хранителна стойност).
Проучване на територията с цел установяване на основните физични и химични свойства на почвата.
Разпознаване на медоносните растения в полетата около пчелина.
Проучване на възможността за въвеждане на нови медоносни растения в стопанството.
Оценка на въглерода в почвата и дървесната растителност.
Проучване на възможностите за използване на дрон с мултиспектрални камери и преносими сензори за мониторинг на растителността.

Проектиране на системата за агролесовъдство
Основната агролесовъдска система е горското стопанство - пчелни кошери в горските поляни. В момента стопанството разполага с 16 пчелина, разположени на повече от 2 км един от друг, за да се осигури достатъчно пчелна паша за пчелите от всеки пчелин. 

Друга система е silvopastoral - пасище от 8 хектара с дървета наоколо и групиране по три в пасището за отглеждане на коне, магарета, понита, овце и кози.
 
Фермерите планират да създадат алейна агролесовъдна система с плодни дървета и да разширят напоителната система за отглеждане на зеленчуци.

Мониторинг
Извършва се периодичен мониторинг на биоразнообразието и състоянието на почвата, както и анализ на прашеца на произведения мед, за да се определи правилно неговият вид и като косвен показател за биоразнообразието в стопанството. Провеждат се метеорологични наблюдения от собствена метеорологична станция

България

8 хектара пасища (silvopastoral farming); 16 пчелина, разположени на открити площи в широколистна гора

Гори, горски стопанства

Земеделски култури и градинарство

Създадена през 2009 г.

Зеленчуци - основно лук, картофи
Полски култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед

Животновъдство: Да (магаре; коне; овце и кози; пилета, пуйки, зайци, гъски, пъдпъдъци)

Luvisols

bg_BGBulgarian