https://beefarmstrandja.com/en/

Kontaktní osoba:

Dimitar Stančev

výzkumník agrolesnictví v Inargu

Živá laboratoř 3: Bulharsko

Spravuje: Včelí farma Strandzha 

Obecné informace
Živá laboratoř farma Strandzha se nachází v jihovýchodní části Bulharska, v nízkohorské oblasti Strandža, a je obklopena listnatými lesy. Průměrná nadmořská výška je 297 m. Část obdělávané půdy a lesů farmář vlastní, další část má pronajatou. 

Majitelé zemědělských podniků jsou motivováni k využívání agrolesnických postupů, protože mají možnost produkovat čisté, přírodní potraviny a zachovat biologickou rozmanitost a úrodnost půdy. Jejich hlavním produktem je speciální druh medu, který produkují certifikované ekologické včelíny. Med zpracovávají na vlastní automatické odvíčkovací lince a automatických odstředivkách, bez kontaktu s lidskou rukou. Dalšími produkty jsou tahini z vlašských a lískových ořechů a funkční potraviny na bázi medu.

Dalším cílem zemědělců je zachovat populaci oslů v oblasti.
Hlavním motivem jejich práce je obnova a rozvoj regionu a místních komunit.

Obecný přístup k zemědělství
Integrované zemědělství s příklonem k ekologickému zemědělství. 

Včely na farmě jsou certifikovány pro ekologickou produkci. 


Cíle

Hlavní cílem je produkce ekologického medu, obilí a zeleniny. 


Výzvy

  • Nedostatek pracovních sil;
  • Klimatické změny - sucho, nerovnoměrné rozložení srážek během vegetačního období.


Výzkumné cíle
Pravidelné sledování biologické rozmanitosti a stavu půdy. 

Shromažďování databáze botanického složení, výskytu jedovatých, škodlivých a vzácných rostlin. 
Shromáždění databáze produktivity travních porostů, stanovení poměru luštěnin a obilovin na loukách, hustoty travního porostu a sezónních aspektů vegetace na travních porostech. Stanovení kvality travní biomasy (chemické složení a nutriční hodnota).
Průzkum území za účelem zjištění základních fyzikálních a chemických vlastností půdy.
Identifikace medonosných rostlin na polích v okolí včelína.
Zkoumání možnosti zavedení nových medonosných rostlin na farmě.
Odhad obsahu uhlíku v půdě a dřevinné vegetaci.
Zkoumání možností využití dronu s multispektrálními kamerami a přenosnými senzory pro monitorování vegetace.

Návrh agrolesnického systému
Hlavním agrolesnickým systémem je lesní hospodářství - včelí úly na lesních mýtinách. V současné době má farma 16 včelstev, vzdálených od sebe více než 2 km, aby byla zajištěna dostatečná včelí pastva pro včely z každého včelstva. 

Další systém je silvopastorální - 8 ha pastviny se stromy po obvodu a skupinami stromů uvnitř pastviny pro chov koní, oslů, poníků, ovcí a koz.
 
Zemědělci plánují vytvořit alejový agrolesnický systém s ovocnými stromy a rozšířit zavlažovací systém při pěstování zeleniny.

Monitorování
Provádí se pravidelné sledování biologické rozmanitosti a stavu půdy, jakož i pylová analýza vyprodukovaného medu, aby bylo možné správně určit jeho druh, a jako nepřímý ukazatel biologické rozmanitosti na farmě. Probíhají meteorologická pozorování z vlastní meteorologické stanice.
Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Download [8.24 MB]

Bulharsko

8 ha pastvin (silvopastevní hospodaření); 16 včelínů umístěných na otevřených plochách v listnatém lese

Silvoorebné, lesní hospodaření

Zemědělství a zahradnictví

Založeno v roce 2009

Zelenina - hlavně cibule, brambory
Polní plodiny - pšenice, ječmen, oves, kukuřice, slunečnice

Hospodářská zvířata: Ano (osel, koně, ovce a kozy, kuřata, krůty, králíci, husy, křepelky)

Luvisoly

cs_CZCzech