LIVING LABS

Реални примери за екологична устойчивост и успешни бизнес модели

Възможността за съвместно създаване на научния подход на гражданите

Целта на "живите лаборатории" е да се използват максимално съществуващите знания и данни, изградени върху основите, положени от предишни проекти, и да се създаде платформа за ангажиране на заинтересованите страни и участниците, за да се даде възможност за трансфер на знания, обучение и иновации.

Мрежа от 7 "живи лаборатории" ще бъде разработена въз основа на подходите на гражданската наука като тестово съоръжение за съвместно създаване и отстраняване на проблеми с инструменти и информация, разработени по време на проекта. Ще бъдат създадени прототипи на подходящи бизнес модели на земеделски стопанства, за да се анализира тяхната жизнеспособност в рамките на казусите в живите лаборатории и да се осигури подкрепа на земеделските стопани за преминаване към и практикуване на агролесовъдство.

Бизнес успех

Производство на храни

Многофункционални ландшафти

Жива лаборатория 1:

Чешка република

Отговорен партньор: CZU (https://www.czu.cz/cs)

Жива лаборатория 2:

Белгия

Отговорен партньор: INAGRO (https://inagro.be/research-and-demonstration-plot-agroforestry)

Жива лаборатория 3:

България

Отговорен партньор: Тракийски университет (http://www.uni-sz.bg/)

Жива лаборатория 4:

Унгария

Отговорен партньор: SOE (http://international.uni-sopron.hu/home )

Жива лаборатория 5:

Германия

Отговорен партньор: DeFAF (agroforst-info.de/)

Жива лаборатория 6:

Дания

Отговорен партньор: UCPH (plen.ku.dk/pfv/forsoegsgaarde/omfsg/)

Жива лаборатория 7:

Обединеното кралство

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian