LIVING LABS

Реални примери за екологична устойчивост и успешни бизнес модели

Възможност гражданите да се докоснат до науката

Целта на "живите лаборатории" е да се използват максимално съществуващите знания и данни, изградени върху основите, положени от предишни проекти, и да се създаде платформа за ангажиране на заинтересованите страни и участници, за да се осигури трансфер на знания и да се създадат възможности за обучение и иновации.

Мрежа от 8 "живи лаборатории" ще бъде разработена въз основа на подхода за включване на гражданите, които ще могат да се включат активно в дейностите по проекта. Ще бъдат създадени прототипи на подходящи бизнес модели на земеделски стопанства, за да се анализира тяхната икономическа жизнеспособност в рамките на 'живите лаборатории' и да се осигури подкрепа на земеделските стопани за преминаване към агролесовъдство.

Бизнес успех

Производство на храни

Многофункционални ландшафти

Living lab 1:

Чехия

Отговорен партньор: CZU (https://www.czu.cz/cs)

Living lab 2:

Белгия

Отговорен партньор: INAGRO (https://inagro.be/research-and-demonstration-plot-agroforestry)

Living lab 3:

България

Отговорен партньор: Тракийски университет (http://www.uni-sz.bg/)

Living lab 4:

Унгария

Отговорен партньор: SOE (http://international.uni-sopron.hu/home )

Living lab 5:

Германия

Отговорен партньор: DeFAF (agroforst-info.de/)

Living lab 6:

Дания

Отговорен партньор: UCPH (plen.ku.dk/pfv/forsoegsgaarde/omfsg/)

Living lab 7:

Великобритания

Отговорен партньор: ORC (https://www.organicresearchcentre.com/research/agroforestry/)

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian