Агролесовъдство

Земеделие като източник на храна, чист въздух и биоразнообразие

REFOREST: Подкрепа за агролесовъдството за постигане на многофункционални ландшафти в Европа по устойчив начин.

Reforest е проект, финансиран от програма Хоризонт Европа насочен към насърчаване на иновациите, подпомагане на обмена на знания и предоставяне на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат множество цели: производство на храна, намаляване на въглеродните емисии и биоразнообразие.

ReFOREST

Засилвайки обмена и трансфера на знания, REFOREST предлага целенасочени политически интервенции за преодоляване на пречките пред разширяването на агролесовъдството.

Интегрирането на дърветата в селскостопанската дейност има редица ползи за екосистемите, като намалява екологичното и социалното въздействие на производството на храни.

Залагайки на активното включване на всички заинтересовани страни, REFOREST цели постигане баланс между производителността на агролесовъдните стопанства и тяхната социално-икономическата жизнеспособност и устойчивост. Проектът използва в максимална степен съществуващите знания и данни, генерирани от предишни проекти, както и Living Labs (демонстрационни стопанства). Чрез дигитална платформа, която ще бъде създадена в рамките на проекта, ще бъде постигнато по-широко ангажиране на заинтересованите страни и участниците, за да се даде възможност за трансфер на знания, обучение и иновации.

Бизнес успех

Производство на храни

Многофункционални ландшафти

Living labs

Реални примери за екологична устойчивост и успешни бизнес модели

Чехия

Белгия

Унгария

Германия

Дания

АГРОЛЕСОВЪДСТВОТО

Думи на
координатора на проекта

"Знаем, че агролесовъдството е много добра алтернатива на съвременните земеделски монокултури, а нашият проект има за цел да улесни въвеждането му в Европа."
Мартин Лукач
Координатор на REFOREST
Нашата ферма

Домът за нашата ферма.
Естествено. Устойчиво.

Ac donec volutpat orci egestas pellentesque et pellentesque porta magna est varius suscipit gravida neque condimentum nec morbi fermentum vitae sapien ac nisi, accumsan eu, porttitor pulvinar nisi, amet consequat fringilla sit facilisi imperdiet.

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian