Агролесовъдство

Земеделие за храна, въглерод и биоразнообразие

REFOREST: Агролесовъдството на преден план в земеделието по устойчив начин в многофункционални ландшафти в Европа.

Reforest е проект, финансиран от програма Хоризонт Европа насочен към за насърчаване на иновациите, подпомагане на обмена на знания и предоставяне на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат множество цели: производство на храни, улавяне на въглерод и биоразнообразие.

ReFOREST

Засилвайки обмена и трансфера на знания, REFOREST предлага целенасочени политически интервенции като решения за преодоляване на пречките пред разширяването на агролесовъдството.

Интегрирането на дърветата в селскостопанската дейност допринася за множество екосистемни услуги, като намалява екологичното и социалното въздействие на производството на храни.

Използвайки подхода на съвместното създаване и многостранното участие, REFOREST поставя агролесовъдните системи в правилния баланс между производителността на стопанствата, социално-икономическата жизнеспособност и устойчивостта. Проектът използва в максимална степен съществуващите знания и данни, използва живи агролесовъдни лаборатории, изградени върху основите, положени от предишни проекти, и създава платформа за ангажиране на заинтересованите страни и участниците, за да се даде възможност за трансфер на знания, обучение и иновации.

Бизнес успех

Производство на храни

Многофункционални ландшафти

Живи лаборатории

Реални примери за екологична устойчивост и успешни бизнес модели

Чешка република

Белгия

Унгария

AGROFORESTRY

Слово от
Координатор

"Знаем, че агролесовъдството е много добра алтернатива на съвременните земеделски монокултури, а нашият проект има за цел да улесни въвеждането му в Европа."
Мартин Лукач
Координатор на REFOREST
Нашата ферма

Домът за нашата ферма.
Естествено. Устойчиво.

Ac donec volutpat orci egestas pellentesque et pellentesque porta magna est varius suscipit gravida neque condimentum nec morbi fermentum vitae sapien ac nisi, accumsan eu, porttitor pulvinar nisi, amet consequat fringilla sit facilisi imperdiet.

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian