Agrolesnictví

Zemědělství pro potraviny, uhlík a biologickou rozmanitost

REFOREST: Agrolesnictví v čele udržitelného zemědělství v multifunkčních krajinách v Evropě

Projekt ReForest je financován z programu Horizont Evropa, jehož smyslem je podpora inovací, zajištění výměny znalostí a nabízení nových řešení, která umožní zemědělcům v Evropě a přidružených zemích dosáhnout několika cílů: produkce potravin, zachycování uhlíku a biologické rozmanitosti.

ReForest

Projekt ReForest navrhuje cílené politické zásahy jako řešení k překonávání překážek bránících rozšíření agrolesnictví na základě sdílení znalostí

Začlenění stromů do zemědělského podnikání přispívá k řadě ekosystémových služeb a snižuje environmentální a sociální dopad produkce potravin.

Využitím procesu spoluvytváření a přístupu více aktérů uvádí projekt ReForest agrolesnické systémy do správné rovnováhy mezi produktivitou zemědělského podniku, socioekonomickou životaschopností a udržitelností. Projekt maximalizuje využití stávajících znalostí a dat, využívá agrolesnické živé laboratoře postavené na základech položených předchozími projekty a vytváří platformu pro zapojení zainteresovaných stran a aktérů, která umožňuje přenos znalostí, školení a inovace.

Obchodní úspěch

Produkce potravin

Multifunkční krajiny

Živé laboratoře

Skutečné příklady environmentální udržitelnosti a úspěšných obchodních modelů

Česká republika

Belgie

Maďarsko

Německo

Dánsko

AGROLESNICTVÍ

Vyjádření
koordinátora projektu

"Víme, že agrolesnictví je velmi dobrou alternativou k moderním zemědělským monokulturám. Náš projekt má za cíl usnadnit zavádění agrolesnictví v Evropě."
prof. Martin Lukáč
koordinátor projektu ReForest
Naše farma

Domov pro naši farmu.
Přírodní. Udržitelný.

Ac donec volutpat orci egestas pellentesque et pellentesque porta magna est varius suscipit gravida neque condimentum nec morbi fermentum vitae sapien ac nisi, accumsan eu, porttitor pulvinar nisi, amet consequat fringilla sit facilisi imperdiet.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

cs_CZCzech