AKTIVITY

Jaké činnosti realizujeme?

Projekt je rozdělen do 8 pracovních balíčků:

Vedoucí WP: PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG

Cílem tohoto pracovního balíčku je aktivně zapojit zúčastněné strany do práce na projektu a zajistit jejich účast na jeho dalším vývoji.

Vedoucí WP: PROGRESSIVE FARMING TRUST LTD LBG

Cílem WP2 je přetavit partnerství mezi vědou a praxí vytvořené v rámci WP1 do souboru nástrojů, které zemědělcům a dalším zúčastněným stranám umožní navrhovat systémy AF a přijímat následná, dobře informovaná rozhodnutí o řízení v jejich místním kontextu.

Vedoucí WP: KOBENHAVNS UNIVERSITET

Cílem WP3 je charakterizovat a kvantifikovat výkonnost stávajících systémů AF z hlediska jejich produktivity, ziskovosti a poskytování ekosystémových služeb, aby bylo možné podpořit škálovatelné systémy monitorování a ověřování (WP4), informovat o vývoji finančních a politických nástrojů (WP5) a optimalizovat design agrolesnických systémů a inovace (WP6).

Vedoucí WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Tento pracovní program využije nejnovější vývoj v oblasti dálkového průzkumu Země a algoritmů hlubokého učení k vytvoření poloautonomní služby, která bude schopna popsat hodnotu uhlíku a biologické rozmanitosti systémů AF a její změny v čase.

Vedoucí WP: ASOCIACE EURO-STŘEDOMOŘSKÝCH EKONOMŮ

Tento pracovní balíček využije kapacitu spoluvytváření (WP1) k vytvoření finančního modelu specifického pro agrolesnictví a k navržení účinné politické podpory.

Vedoucí WP: RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS UNIVERZITA BON

Tento pracovní balíček má dva cíle. Za prvé, na základě integrovaných modelů a výstupů z pracovních balíčků 1 až 5 bude vyvinout mechanismy pro dynamickou optimalizaci návrhu systému AF na úrovni zemědělských podniků. Za druhé, tento pracovní balíček bude vyvíjet a testovat inovativní obchodní modely pro hodnotový řetězec a podpůrné poradenství specifické pro AF.

Vedoucí WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Hlavním cílem WP7 je podpořit efektivní a koordinovanou realizaci projektu, účinnou spolupráci mezi partnery a maximalizovat jeho dopad.

Vedoucí WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Cílem je zajistit, aby byl projekt v souladu s etickými pravidly.

cs_CZCzech