ACTIVITEITEN

Welke activiteiten voeren we uit?

Het project is gedefinieerd in 8 werkpakketten:

WP Leider: PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG

Dit werkpakket is bedoeld om belanghebbenden actief te betrekken bij het werk aan het project en hun betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling ervan te garanderen.

WP Leider: PROGRESSIVE FARMING TRUST LTD LBG

WP2 heeft als doel om het partnerschap tussen wetenschap en praktijk, ontwikkeld in WP1, te vertalen naar een toolbox die boeren en andere belanghebbenden in staat stelt om AF-systemen te ontwerpen en de daaruit voortvloeiende, goed geïnformeerde managementbeslissingen te nemen in hun lokale context.

WP Leider: KOBENHAVNS UNIVERSITET

Het doel van WP3 is het karakteriseren en kwantificeren van de prestaties van bestaande AF-systemen in termen van hun productiviteit, winstgevendheid en ecosysteemdienstverlening ter ondersteuning van schaalbare monitoring- en verificatiesystemen (WP4), informatie voor de ontwikkeling van financiële en beleidsinstrumenten (WP5) en optimalisatie en innovatie van het ontwerp van agroforestrysystemen (WP6).

WP Leider: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Dit WP zal gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen in teledetectie en deep learning algoritmen om een semi-autonome dienst te creëren die in staat is om de koolstof- en biodiversiteitswaarde van AF-systemen en de verandering ervan in de loop van de tijd te beschrijven.

WP Leider: VERENIGING VAN EURO-MEDITERRANE ECONOMEN

Dit werkpakket zal gebruik maken van de co-creatie capaciteit (WP1) om een financieel model te ontwikkelen specifiek voor Agroforestry en om effectieve beleidsondersteuning te ontwerpen.

WP Leider: RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS UNIVERSITÄT BON

Het doel van dit WP is tweeledig. Ten eerste zal het mechanismen ontwikkelen voor dynamische optimalisatie van het AF-systeemontwerp op boerderijniveau, gebaseerd op de geïntegreerde modellen en resultaten van WP 1 - 5. Ten tweede zal dit WP innovatieve bedrijfsmodellen ontwikkelen en testen voor een waardeketen en ondersteuningsconsultancy specifiek voor BL.

WP Leider: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Het hoofddoel van WP7 is het ondersteunen van een effectieve en gecoördineerde uitvoering van het project, efficiënte samenwerking tussen partners en het maximaliseren van de impact.

WP Leider: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Het doel is om ervoor te zorgen dat het project ethisch verantwoord is.

nl_NL_formalDutch