Zásady zpracování dat

Výstup REFOREST projekt

Agrolesnictví v čele udržitelného hospodaření v multifunkční krajině v Evropě - REProjekt FOREST (dále jen "REFOREST", "my", "nás" nebo "náš") je projekt programu Horizont Evropa financovaný v rámci výzvy Land, Ocean and Water pro opatření v oblasti klimatu, specifické téma: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Projekt: Agroforestry to meet climate, biodiversity, and agricultural sustainability goals (Zemědělské lesnictví pro dosažení cílů v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti zemědělství). REFOREST koordinuje ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (CZU) a sdružuje významnou skupinu 14 institucí z 10 evropských zemí: https://agroreforest.eu/partners/. Společnost Europroject spravuje tyto webové stránky (dále jen "služba") jménem společnosti REFOREST členové konsorcia.

Zásady zpracování dat

Cílem našich Zásad ochrany osobních údajů je popsat, jakým způsobem používáme osobní údaje, které nám poskytnete při návštěvě webu. REFOREST webové stránky. Vaše soukromí a bezpečnost vašich údajů jsou pro nás nesmírně důležité. Přestože žádný způsob přenosu dat přes internet, ani způsob elektronického ukládání dat, není stoprocentně bezpečný, zajistíme, aby veškerá námi používaná zpracování dat rovněž zavedla vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu informací, které jste nám poskytli.

Osobní údaje

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. Osobní údaje mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, soubory cookie a/nebo údaje o používání.

S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně zákonů o ochraně osobních údajů z let 1988 až 2018, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2018/1725 a dalších platných vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů. Za žádných okolností nebudeme vaše Osobní údaje sdílet bez vašeho souhlasu, pokud to nebude vyžadovat zákon (s výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách). Za určitých okolností mohou být vaše Osobní údaje sdíleny s Evropskou komisí, v takovém případě budou vaše Osobní údaje zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Evropské komise, které jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en.

V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje zveřejnit pouze v dobré víře: i) za účelem splnění zákonné povinnosti; ii) za účelem ochrany osobních údajů. REFOREST práv nebo majetku; iii) k prevenci nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou, iv) k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Služby nebo veřejnosti; v) k ochraně před právní odpovědností.

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je Služba využívána ("Údaje o používání"). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu (IP) vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky naší Služby, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Analytická data

Analytické údaje shromažďujeme prostřednictvím služby Google Analytics. Tyto údaje jsou shromažďovány na makroúrovni na základě všech návštěvníků webových stránek. Všechny analytické údaje jsou anonymizované, a proto je nelze osobně identifikovat.

Údaje o sledování a souborech cookie

Ke sledování aktivity na naší službě a uchovávání určitých informací používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze našich služeb se používají také sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:
- Soubory cookie relace - K provozu naší služby používáme soubory cookie relace
- Přednostní soubory cookie - K zapamatování vašich preferencí a různých nastavení používáme soubory cookie předvoleb.
- Bezpečnostní soubory cookie - Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Zásady používání souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich webových stránek. Obecně se soubory cookie používají k uchování uživatelských preferencí, ukládání informací, například nákupních košíků, a k poskytování anonymizovaných sledovacích údajů. Soubory cookie zpravidla zlepšují váš zážitek z prohlížení. Na tomto webu i na jiných stránkách však můžete soubory cookie raději zakázat. Nejúčinnějším způsobem, jak to udělat, je zakázat soubory cookie ve vašem prohlížeči. Doporučujeme nahlédnout do sekce nápovědy vašeho prohlížeče nebo se podívat na stránky O souborech cookie na webu, který nabízí návod pro všechny moderní prohlížeče.

Odkazy třetích stran

Naše služba může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, včetně souborů cookie. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek třetích stran a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

REZměny zásad ochrany osobních údajů společnosti FOREST

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů z naší strany budou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo se chcete dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti REFOREST, neváhejte nás kontaktovat na adrese. info@agroreforest.eu.

cs_CZCzech