SPOLUPRÁCE

Objevování síly jednoty k posílení pozitivního dopadu agrolesnictví v Evropě

Shared – ReFOREST and DIGITAF

DIGITAF

Přidružené organizace EURAF

ReFOREST

EURAF: Evropská zemědělsko-lesnická federace

euraf logo

Projekt ReForest úzce spolupracuje s Evropskou agrolesnickou federací (EURAF), přední organizací zaměřenou na podporu agrolesnických postupů v celé Evropě. Cílem EURAF je propagovat využívání stromů v zemědělských podnicích i různé formy lesopěstitelství v různých ekologických regionech Evropy. EURAF má více než 500 členů z 20 evropských zemí a hraje důležitou roli při prosazování udržitelných postupů hospodaření s půdou.

V rámci spolupráce s EURAF se společnost ReForest zúčastní projektu 7th Evropská konference o agrolesnictví, která se koná od 27. do 31. května 2024 v Brně..

Kromě toho v současné době jednáme s EURAF o možném přechodu na EURAF. Platforma ReForest do jejich správy po ukončení našeho projektu.

Spoluprací s EURAF chce ReForest podpořit rozvoj agrolesnických iniciativ a propagovat udržitelné postupy hospodaření s půdou v celé Evropě. Toto partnerství odráží naše odhodlání podporovat dialog a výměnu znalostí v rámci agrolesnické komunity.

Chcete-li se dozvědět více o organizaci EURAF a jejích iniciativách, navštivte její webové stránky: https://www.euraf.net/ 

DIGITAF: DIGItální nástroje na podporu agrolesnictví

logoDigitAF_HR.png

DigitAF, sesterský projekt ReForest, se věnuje uvolnění obrovského potenciálu agrolesnictví tím, že řeší klíčové problémy a podporuje jeho široké přijetí. Vyzbrojen komplexními znalostmi přínosů agrolesnictví - od zmírňování klimatických změn přes zvyšování biodiverzity až po cíle udržitelného zemědělství - zaujímá DigitAF přístup zaměřený na uživatele. Tím, že nabízí na míru šité, uživatelsky přívětivé a otevřené digitální nástroje, vychází vstříc různorodému publiku, včetně tvůrců politik, zemědělců a konečných spotřebitelů. Recept projektu na podporu agrolesnictví zahrnuje využití digitálních technologií ke shromažďování klíčových údajů, podporu politiků a rozhodovacích orgánů, zlepšení komunikace a vytváření sítí a realizaci přístupu zahrnujícího více aktérů, kteří zapojují zúčastněné strany na různých úrovních.
Cíle DigitAF zahrnují podporu politických aktérů, pomoc zemědělcům při navrhování a řízení agrolesnických systémů, usnadnění účastníkům agrolesnického hodnotového řetězce, překonávání sociotechnických překážek prostřednictvím živých laboratoří a poskytování otevřených platforem FAIR pro výzkumné pracovníky a vývojáře. Hlavním cílem DigitAF je přesvědčit rozhodující činitele, že agrolesnictví je hmatatelným řešením pro zvýšení udržitelnosti zemědělství a budování odolnosti vůči změně klimatu.
Navštivte webové stránky DigitAF a dozvíte se více: https://digitaf.eu/

cs_CZCzech