SPOLUPRÁCE

Objevování síly spolupráce pro posílení pozitivního dopadu agrolesnictví napříč Evropou

Sdílené - ReForest a DigitAF

DigitAF

Přidružené organizace EURAF

ReForest

EURAF: Evropská federace pro agrolesnictví

euraf logo

Projekt ReForest úzce spolupracuje s Evropskou agrolesnickou federací (EURAF), přední organizací zaměřenou na podporu agrolesnických postupů v celé Evropě. Cílem EURAF je propagovat používání stromů na farmách a různé formy silvopastorálního zemědělství v různých regionech Evropy. S více než 500 členy z 20-ti evropských zemí hraje EURAF klíčovou roli při prosazování udržitelných postupů v oblasti hospodaření s půdou.

V rámci spolupráce s EURAF se ReForest zúčastní 7. Evropské konference o agrolesnictví, která se koná v Brně ve dnech 27. - 31. května 2024..

Dále v současné době jednáme s EURAF o možném postoupení Platformy ReForest do jejich správy po skončení našeho projektu.

Díky spolupráci s EURAF chce ReForest více podpořit rozvoj agrolesnických iniciativ a propagaci udržitelných postupů hospodaření s půdou v celé Evropě. Toto partnerství odráží naše odhodlání podporovat dialog a výměnu znalostí v rámci agrolesnické komunity.

Chcete-li se dozvědět více o organizaci EURAF a jejích iniciativách, navštivte webové stránky: https://www.euraf.net/ 

DIGITAF: Digitální nástroje na podporu agrolesnictví

logoDigitAF_HR.png

DigitAF, sesterský projekt projektu ReForest, se věnuje odhalování obrovského potenciálu agrolesnictví prostřednictvím řešení klíčových výzev a podpory jeho širokého přijetí. Díky komplexnímu pochopení přínosů agrolesnictví - od zmírňování klimatických změn přes zvyšování biodiverzity až po cíle udržitelného zemědělství - DigitAF přistupuje k tomuto tématu z pohledu uživatele. Tím, že nabízí na míru šité, uživatelsky přívětivé a otevřené digitální nástroje, vychází vstříc různorodému publiku, včetně tvůrců politik, zemědělců a konečných spotřebitelů. Koncept projektu na podporu agrolesnictví je založen na využití digitálních technologií pro sběr klíčových dat, poskytování informací tvůrcům politik a rozhodovacím orgánům, zlepšování komunikace a vytváření sítí. Součástí projektu je také zavedení přístupu s více aktéry, který zahrnuje spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami na různých úrovních.
Cíle projektu DigitAF zahrnují podporu tvůrců politik, pomoc zemědělcům při navrhování a správě agrolesnických systémů, usnadnění činnosti aktérů v hodnotovém řetězci agrolesnictví, překonávání sociotechnických překážek prostřednictvím živých laboratoří a poskytování otevřených platforem podle zásad FAIR pro výzkumníky a vývojáře. Hlavním cílem projektu DigitAF je přesvědčit rozhodovatele, že agrolesnictví je reálným řešením pro zvýšení zemědělské udržitelnosti a budování odolnosti vůči změnám klimatu.
Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu DigitAF: https://digitaf.eu/

cs_CZCzech