O PROJEKTU

AGROLESNICTVÍ

Velmi dobrá alternativa k moderním zemědělským monokulturám

Cílem projektu ReForest (Agrolesnictví v čele udržitelného zemědělství v multifunkčních krajinách v Evropě), financovaného z programu Horizont Evropa, sekce Země, oceán a voda pro klima, je podporovat agrolesnictví jako způsob využívání půdy, který umožňuje produkci potravin při zachování ekologické udržitelnosti.

Zásady, na nichž je založen projekt ReForest, jsou inovace, výměna znalostí a vytváření nových řešení, která umožní zemědělcům v Evropě a přidružených zemích dosáhnout více cílů: produkce potravin, zachycování uhlíku a rozvoje biologické rozmanitosti.

Základním cílem projektu ReForest, který sdružuje 14 partnerů z 10 evropských zemí s multidisciplinárními odbornými znalostmi, je využít stávající znalosti o agrolesnických systémech mírného pásma ke společnému řešení klíčových překážek, které brání širšímu zavádění tohoto typu využívání půdy zemědělci v EU a přidružených zemích. Strategickým cílem je posílit agrolesnictví a udržitelnost produkce potravin internalizací hodnot uhlíku a biologické rozmanitosti do zemědělských obchodních modelů. Projekt bude využívat otevřený vědecký přístup, aby v rámci nástrojů pro rozhodování, ověřování a finanční podporu představil reálný ekologický, ekonomický a sociální potenciál a limity agrolesnictví.

CÍLE

1. Zlepšit porozumění agrolesnickým systémům ze strany aktérů a zlepšit jejich schopnost rozhodování v rámci reálných omezení.

2. Umožnit místní inovace a podporu mechanismů pro dynamickou optimalizaci agrolesnických systémů na úrovni zemědělských podniků.

3. Charakterizovat a kvantifikovat výkonnost stávajících agrolesnických systémů z hlediska jejich produktivity, ziskovosti a poskytování ekosystémových služeb.

4. Vyvinout schopnost monitorování a ověřování přijatelnou pro klíčové zúčastněné strany v agrolesnickém hodnotovém řetězci.

5. Vyvinout finanční modely specifické pro agrolesnictví.

6. Politický dopad.

DOPADY

1. Lepší pochopení a zvýšení potenciálu mitigace ekosystémů a sektorů na základě udržitelného řízení přírodních zdrojů.

2. Podpora mitigace změny klimatu v primárním sektoru, včetně snižování emisí skleníkových plynů, udržování přirozených uhličitých skladů a zlepšení zachytávání a skladování uhlíku v ekosystémech.

3. Kultura a dědictví.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

cs_CZCzech