A OLDALRÓL

AGROFORESTRY

Nagyon jó alternatívája a modern mezőgazdasági monokultúráknak.

A REFOREST (Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe), a Horizont Európa program keretében az EU "Land, ocean and water for climate Action" (Föld, óceán és víz az éghajlatváltozás elleni küzdelem) keretében finanszírozott projekt célja az agrárerdészet mint olyan földhasználati forma népszerűsítése, amely az ökológiai fenntarthatóság fenntartása mellett lehetővé teszi az élelmiszertermelést.

A REFOREST alapelvei az innováció, a tudáscsere és az újszerű megoldások létrehozása, amelyek lehetővé teszik az európai és a társult országok gazdálkodóinak, hogy többféle célt is elérjenek: az élelmiszertermelést, a szén-dioxid megkötését és a biológiai sokféleség fejlesztését.

A 10 európai országból 14, multidiszciplináris szakértelemmel rendelkező partnert tömörítő REFOREST alapvető célja, hogy a mérsékelt égövi agroerdészeti rendszerekkel kapcsolatos meglévő ismereteket felhasználva közösen dolgozzanak ki megoldásokat azokra a fő akadályokra, amelyek akadályozzák e földhasználati típus szélesebb körű elterjedését az EU és a társult országok mezőgazdasági termelői körében. A stratégiai cél az agrárerdészet és az élelmiszertermelés fenntarthatóságának fokozása a szén-dioxid és a biológiai sokféleség értékének a mezőgazdasági üzleti modellekbe történő beépítésével. A projekt nyílt tudományos megközelítést alkalmaz az agroerdészet valós ökológiai, gazdasági és társadalmi potenciáljának és korlátainak bemutatására a döntéshozatali, ellenőrzési és pénzügyi támogatási eszközökben.

CÉLOK

1. Az agrár-erdészeti rendszerek jobb megértése a szereplők által, és a valós korlátok között a döntéshozatali képességük javítása.

2. Helyi innovációs és támogatási mechanizmusok lehetővé tétele a dinamikus AF-rendszerek gazdaságszintű optimalizálása érdekében.

3. A meglévő agrár-erdészeti rendszerek teljesítményének jellemzése és számszerűsítése termelékenységük, jövedelmezőségük és ökoszisztéma-szolgáltatásaik szempontjából.

4. Az agrár-erdészeti értékláncban érdekelt kulcsfontosságú szereplők számára elfogadható nyomon követési és ellenőrzési képesség kialakítása.

5. Az agrár-erdészetre jellemző pénzügyi modellek kidolgozása.

6. Politikai hatás

HATÁSOK

1. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáson alapuló ökoszisztémák és ágazatok enyhítési potenciáljának jobb megértése és fokozása;

2. Az éghajlatváltozás mérséklésének elősegítése az elsődleges ágazatban, többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a természetes szén-dioxid-nyelők fenntartása és a szén ökoszisztémákban történő megkötésének és tárolásának fokozása révén;

3. Kultúra és örökség

Iratkozzon fel hírlevelünkre

hu_HUHungarian