OM

AGROFORESTRY

Et rigtig godt alternativ til moderne landbrugs monokulturer.

REFOREST (Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe), et Horizon Europe-projekt finansieret under EU's Land, ocean and water for climate Action, har til formål at fremme agroforestry som en arealanvendelsestype, der muliggør fødevareproduktion, samtidig med at den økologiske bæredygtighed opretholdes.

Principperne bag REFOREST er innovation, vidensudveksling og skabelse af nye løsninger, der gør det muligt for landmænd i Europa og associerede lande at opfylde flere mål: fødevareproduktion, kulstofbinding og udvikling af biodiversitet.

REFOREST, der samler 14 partnere fra 10 europæiske lande med tværfaglig ekspertise, har det grundlæggende mål at bruge eksisterende viden om tempererede skovlandbrugssystemer til at skabe løsninger på de vigtigste barrierer, der forhindrer landmænd i EU og associerede lande i at anvende denne type arealanvendelse i større omfang. Det strategiske mål er at forbedre skovlandbrug og bæredygtigheden af fødevareproduktionen ved at internalisere værdien af kulstof og biodiversitet i landbrugets forretningsmodeller. Projektet vil bruge en åben videnskabelig tilgang til at repræsentere det reelle økologiske, økonomiske og sociale potentiale og begrænsninger ved skovlandbrug inden for beslutningstagning, verifikation og finansielle støtteværktøjer.

MÅLSÆTNINGER

1. Øge aktørernes forståelse af skovlandbrugssystemer og forbedre deres evne til at træffe beslutninger inden for den virkelige verdens begrænsninger.

2. Muliggøre lokal innovation og støttemekanismer til dynamisk optimering af AF-systemet på bedriftsniveau.

3. Karakterisere og kvantificere eksisterende skovlandbrugssystemers ydeevne med hensyn til deres produktivitet, rentabilitet og økosystemtjenester.

4. Udvikle en overvågnings- og verifikationskapacitet, der er acceptabel for de vigtigste interessenter i agroforestry-værdikæden.

5. Udvikle økonomiske modeller, der er specifikke for skovlandbrug.

6. Politiske konsekvenser

PÅVIRKNINGER

1. Bedre forståelse og forbedring af økosystemers og sektorers afbødningspotentiale baseret på bæredygtig forvaltning af naturressourcer;

2. Fremme af modvirkning af klimaforandringer i den primære sektor, herunder ved reduktion af drivhusgasemissioner, vedligeholdelse af naturlige kulstofdræn og forbedring af binding og lagring af kulstof i økosystemer;

3. Kultur og kulturarv

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

da_DKDanish