ReForest-resultater

Deliverables leveret af ReForest partnere gennem projektets implementering 

Samskabelse, kapitalisering og udbredelse

Et netværk af praktikere, der har til formål at fremme innovation 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Rapporten giver information om synergier med andre organisationer, initiativer og projekter og information om resultaterne af de tværnationale politiske debatter. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Praksisresuméerne leveres i form af en række resuméer til praktikere

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Der findes abstracts fra praksis i form af en række sammenfatninger til praktikere 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Videnbase og overførsel

AF-systemets ydeevne

Socioøkonomisk værdikædevurderingsrapport om AF-systemer, der undersøges i Living Lmavemuskler netværk 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Rapport om valorisering og valoriseringsmetoder for AF-produkter, co-produkter og biprodukter Leverancen vil være tilgængelig efter en godkendelse fra REA.

Overvågning og verifikation

Operationel prediktivt værktøj til vurdering af kulstof og biodiversitet 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Sammenligning af forskellige modeltypers prædiktive evne til at opfange AF-performance 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Semi-autonomt fjernmålingsbaseret AF-systemverificeringsværktøj 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Økonomi og politik

Denne rapport sorteres information om regulering og finansieringsordninger (offentlige og private), der i øjeblikket gælder for AF-systemer i Europa og associerede lande 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Opdatering af kortlægningsrapporterne om finansiering og politik i AF-sektoren, som blev leveret i M12. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Opdatering af kortlægningsrapporterne om AF-sektorens finansiering og politik i M24 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Beskrivelse af AF's bæredygtige finansieringsordning tilgængelig på REFOREST-platformen 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Rapporten præsenterer anvendelsen af finansieringsmodeller i forbindelse med Living Labs. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

En række politiske anbefalingsdokumenter rettet mod nationale og europæiske beslutningstagere. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Integration og innovation

Kortlægningen af institutionelle barrierer vurderer effekten af politiske og institutionelle forhold på landmændenes villighed til at indføre AF-systemer. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Den leverancen præsenterer en beskrivelse af en AF-konsulentforretningsmodel udviklet i samarbejde med interessenter 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA. 

Projektledelse

Planen indeholder principper og operationelle trin til at sikre datasikkerhed og -kvalitet i ReForest-projektet. 

 

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Leverancen vil være tilgængelig efter godkendelse af REA.

Etiske krav

da_DKDanish