ReForest-resultaten

Deliverables door de ReForest partners tijdens de uitvoering van het project 

Co-creatie, kapitalisatie en verspreiding

Een netwerk van praktijkmensen gericht op het stimuleren van innovatie 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Het verslag geeft informatie over de synergieën met andere organisaties, initiatieven en projecten en informatie over de resultaten van de transnationale beleidsdiscussies. 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

De praktijksamenvattingen worden aangeboden in de vorm van een aantal samenvattingen voor praktijkmensen

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

De praktijk samenvattingen worden verstrekt in de vorm van een aantal samenvattingen voor praktijkmensen 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Kennisbank en kennisoverdracht

AF-systeemprestaties

Evaluatieverslag van de sociaaleconomische waardeketen over AF-systemen onderzocht in het Living Labs netwerk 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

Verslag over de valorisatie en valorisatiemethoden van AF-producten, neven- en bijproducten Het rapport zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Controle en verificatie

Operationele predictief hulpmiddel voor de beoordeling van koolstof en biodiversiteit 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

Vergelijking van de voorspellende capaciteit van verschillende modeltypes om AF-prestaties vast te leggen 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Semi-autonoom hulpmiddel voor verificatie van AF-systemen op basis van teledetectie 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Financiën en beleid

Dit verslag sorterens informatie over regelgeving en financieringsregelingen (publiek en privaat) die momenteel van toepassing zijn op AF-systemen in Europa en geassocieerde landen 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

Bijwerken van de karteringsrapporten over financiering en beleid van de AF-sector in M12 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Bijwerking van de karteringsrapporten over financiering en beleid van de AF-sector in M24 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Beschrijving van AF duurzaam financieringssysteem beschikbaar op REFOREST platform 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

Het rapport presenteert de toepassing van financieringsmodellen binnen de context van proeftuinen. 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Een reeks beleidsaanbevelingen voor nationale en EU-beleidsmakers 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Integratie en innovatie

Het in kaart brengen van institutionele barrières beoordeelt de invloed van politieke en institutionele omstandigheden op de bereidheid van boeren om BL-systemen te gebruiken. 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

De deliverable presenteert een beschrijving van een AF-adviesmodel dat samen met belanghebbenden is ontwikkeld 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA. 

Projectbeheer

Het plan bevat principes en operationele stappen om de veiligheid en kwaliteit van gegevens binnen het ReForest-project te waarborgen. 

 

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

De deliverable zal beschikbaar zijn na goedkeuring door REA.

Ethische vereisten

nl_NL_formalDutch