PARTNERS

Czech University of Life Sciences Prague (CZU) is de op twee na grootste openbare universiteit in Praag, gericht op landbouw, bosbouw, milieu, techniek, economie, management en bedrijfskunde. CZU biedt volledig hoger onderwijs aan meer dan 18 000 mensen. Op het gebied van wetenschappelijke prestaties is CZU een van de snelst groeiende universiteiten in Tsjechië en werkt samen met een aantal particuliere en publieke organisaties en onderzoeksinstellingen, zowel op lokaal als internationaal niveau. De universiteit is lid van de EuroLeague for Life Sciences (ELLS), een prestigieus netwerk van universiteiten, en lid van het European Forest Institute (EFI); in 2021 was CZU de organisator van de jaarlijkse EFI-conferentie.

Rol in het project: Projectcoördinatie, WP4, WP7, WP8 en taak 4.2, 4.5, 7.1, 7.3, 7.5-7.7 leiden.

   

EMEA is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en discussieforum dat innovatief, toekomstgericht denken en politieke, sociaaleconomische en financiële geïntegreerde analyses biedt over Europa, het Middellandse Zeegebied en Afrika in een opkomende multipolaire wereld. Als "think and act tank" streeft het EMEA ernaar een beslissende bijdrage te leveren aan het overgangsproces in het Middellandse Zeegebied en Afrika te midden van klimatologische uitdagingen, ongekende wereldwijde financiële en economische crises en geopolitieke onzekerheden en conflicten.

Het financiële model dat door het EMEA in dit project ontwikkeld wordt, zal de waarde van AF in termen van duurzaamheid, biodiversiteit en sociaaleconomische voordelen integreren om potentiële financieringsstromen te benutten die gekoppeld zijn aan impactfinanciering of landbouw- en natuurbehoudsondersteunend beleid.

Rol in het project: WP5 en taak 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 leiden

   

Inagro, een non-profit extern spin-off agentschap van de provincie West-Vlaanderen (België), is een onderzoeks- en adviesinstituut voor land- en tuinbouw. De kernactiviteit van Inagro is het leveren van wetenschappelijk onderbouwd praktijkonderzoek en het overdragen van kennis aan de stakeholders. Inagro draagt kennis over en verspreidt deze via wetenschappelijke en meer vulgariserende publicaties, de wekelijkse Inagro nieuwsbrief, open velddagen, demonstratiedagen, platforms, workshops, symposia en evenementen. Snelle, directe en laagdrempelige communicatie met telers en belanghebbenden is een belangrijke missie van Inagro. De onderzoeksfaciliteit van Inagro beschikt over 16 hectare velden voor veldproeven in de conventionele landbouw en 12 hectare velden voor veldproeven in de biologische landbouw. Inagro heeft een langdurig samenwerkingsverband met een breed netwerk van lokale boeren, wiens velden ook worden gebruikt voor proeven. Inago speelt een rol in de analyses van ecosysteemdiensten en zal precisielandbouwtechnieken volgen om de gezondheid van gewassen en bodem- en waterparameters te monitoren op zijn eigen langlopende Agroforestry-veldproef.

Rol in het project: Betrokken bij T.3.1, 3.2, 6.4, en deelname aan co-creatie workshops, interviews en consulaties met boeren, experts en stakeholders.

  

De Universiteit van Kopenhagen is de hoogst aangeschreven universiteit in Denemarken en de Scandinavische regio, de 6e beste universiteit in Europa (CWTS Leiden Ranking (2022)) en 37e in de wereld. Het project wordt uitgevoerd bij de afdeling Planten- en Milieuwetenschappen (PLEN) van de faculteit Natuurwetenschappen. De afdeling doet onderzoek op het gebied van ecologie, milieu, landbouwproductie en hun interacties met klimaatverandering en duurzame voedsel-, voeder- en energieproductie.

Ze werken aan een verscheidenheid aan projecten en productiesystemen, waaronder het gebruik van innovatieve en duurzame voedselproductiesystemen zoals intercropping, regeneratieve landbouw, agroforestry en stadslandbouw met een focus op koolstofvastlegging, eiwithoudende gewassen en plantaardige diëten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de menselijke gezondheid te verbeteren. De afdeling Plant- en Milieuwetenschappen past experimentele studies, milieu-indicatoren, gewasmodellen, koolstofvoetafdrukanalyse, broeikasgasboekhouding, duurzaamheidsbeoordeling en beslissingsondersteunende systemen toe om de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen in de voedselwaardeketen te verhogen en de overgang naar een koolstofarme, circulaire toekomst te ondersteunen.

Rol in het project: WP3 en T.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 leiden

   

De Poolse Agroforestry Association (OSA), gevestigd in Puławy, is momenteel de belangrijkste Poolse eenheid die zich bezighoudt met agroforestryactiviteiten. Mensen die betrokken zijn bij OSA vormen de kern van verschillende onderzoeksplatforms (bijv. AFINET RAIN groep; SustainFARM stakeholders platform). OSA werd opgericht in 2015 en verenigt boeren uit verschillende delen van het land, agronomen, bosbouwers en het bedrijfsleven. De vereniging organiseert workshops voor onderzoekers en boeren en helpt boeren bij het opzetten van agroforestrysystemen. OSA is lid van het Poolse Netwerk voor Innovatie in Landbouw en Plattelandsgebieden, waarmee onder andere wordt samengewerkt aan de verspreiding van agroforestry-innovaties en agroecologische kennis via nationale kanalen van sociale media. OSA werkt nauw samen met het Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG-PIB) onder toezicht van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, het Organic Agriculture Forum en de Association of Cattle Producers in Małopolskie region (in de Karpaten) bestaande uit silvopastorale boeren. De organisatie is geassocieerd lid van de Poolse EIP Operationele Groep "Agroforestry in de Zielava Vallei". Daarnaast werkt de vereniging samen met het Landbouwadviescentrum in Brwinów, een openbare landbouwvoorlichtingsdienst voor het organiseren van workshops voor boeren en adviseurs. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van administratieve districten, landschapsparken die middenveldbeschermingsgordels planten en van verschillende NGO's die zich bezighouden met het verbeteren van de biodiversiteit in de landbouw (traditionele boomgaarden, middenveldbomen, bescherming van insecten en vogels) in Polen betrokken bij het netwerk.

Rol in het project: T.6.4 leiden

De Universiteit Bonn is een internationale onderzoeksuniversiteit met een breed spectrum aan vakken. Als een van de belangrijkste universiteiten in Duitsland is de universiteit uitgeroepen tot University of Excellence. De groep HortiBonn (Tuinbouwwetenschappen) van het Instituut voor Gewaswetenschappen en Behoud van Hulpbronnen (INRES) is gespecialiseerd in gematigde fruitboomgaarden, klimaatverandering, beslissingsanalyse en agroforestry.

Binnen werkpakket 6 van het project zal UBO een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uitgebreide impactmodellen voor de implementatie van agroforestry. Deze modellen zullen gebruikt worden om de resultaten van agroforestry te projecteren en om de impact van innovaties en beleidsmaatregelen te simuleren.

Rol in het project: WP6, en T.4.4, T.6.1, 6.2, 6.3 leiden.

   

Trakia University - Stara Zagora is een autonome staatsinstelling. Ze werd opgericht in 1995. De universiteit biedt hoogwaardig onderwijs voor professionele carrières op het gebied van menselijke geneeskunde en diergeneeskunde, landbouw, ecologie en milieubescherming, techniek en technologie, pedagogie en economie. Meer dan 8500 studenten uit Bulgarije en de rest van de wereld krijgen onderwijs van bijna 600 hooggekwalificeerde docenten en gastcolleges in 72 bachelor- en masteropleidingen. Een cursus in agroforestry wordt gegeven aan de studenten van de landbouwfaculteit.

Rol in het project: Betrokken bij T.2.2., 3.1, 3.2, 4.2

  

Europroject is een adviesbureau dat technologische en methodologische innovatie ondersteunt binnen alle organisaties die actief zijn in O&O (KMO's, industrieën, onderzoekscentra, ngo's, universiteiten en overheidsinstellingen). EP is uitgegroeid tot een zichtbare en erkende partner voor innovatieondersteuning in Zuidoost-Europa. Het bedrijf biedt ondersteuning bij het opzetten en beheren van projecten, expertise en trainingen in verspreiding en exploitatie, intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsplanning en innovatiemanagement, allemaal cruciale pijlers van geavanceerde EU-projecten. Het team voor webontwikkeling en grafisch ontwerp is experts in het ontwerpen en ontwikkelen van complexe websites en platforms die zijn ontworpen in overeenstemming met EU- en internationale normen, waaronder webtoegankelijkheid.

Rol in het project: T.1.5, 1.6, 7.2, 7.4 leiden

De Philipps-Universiteit Marburg (UMR) is de oudste universiteit in de Duitse deelstaat Hessen. De UMR is een klassieke universiteit met 21 departementen waaronder natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, culturele studies, kunsten, economie, rechten en geneeskunde. De universiteit heeft ongeveer 25.000 studenten en 4.500 medewerkers. Bijdragen aan het REFOREST-project worden beheerd door de Onderzoeksgroep Regionale Studies van het departement Geografie (FB19). De onderzoeksgroep Regionale studies heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van kwalitatief onderzoek naar agrovoedingsnetwerken en mondiale waardeketens. Recente regionale studies richtten zich onder andere op Midden-Duitsland, Roemenië, Turkije, Vietnam en India. De onderzoeksgroep heeft ook ervaring in het coördineren van en deelnemen aan verschillende door de EU en Duitse overheid gefinancierde projecten, waaronder de Interreg-projecten ECCO - Creating Energy Community Cooperatives en CConnects, het Horizon 2020-project SustainFARM, evenals het BLE-project Foodlevers.

Rol in het project: WP1 en T. 2.3, 3.1 leiden

   

The University of Sopron is a nationally and regionally important higher education institution with four faculties and is the intellectual, educational and research center of the Western Hungarian region. Education at the university goes back to centuries-old traditions.

In terms of its spirit, the University of Sopron is a “green university”, where sustainability is at the center not only in education and training, but also in everyday life at the university. According to its mission, University of Sopron is a constantly renewing, value-giving and standard-setting, university knowledge center in Central Europe.

Rol in het project: Actief betrokken bij WP2, WP5 en T. 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.5

 

DeFAF zet zich in voor alle zaken die te maken hebben met het opzetten, beheren, verspreiden en promoten van agroforestrysystemen. Het doel is om alle vormen van agroforestry te integreren in de landbouwpraktijk als een essentieel onderdeel van het landbouwbeheer. Agroforestry is een systeem voor het beheer van landbouwgrond waarbij land- of tuinbouwgewassen of grasland en/of vee samen met houtachtige planten (bomen en struiken) op dezelfde grond worden geteeld of gehouden en gebruikt.

DeFAF werd op 25 juni 2019 opgericht als een geregistreerde NGO en telt momenteel >400 leden. Samen met het bestuur en de adviesraad steunt de basisambitie grotendeels op vrijwillige bijdragen van de leden, gecoördineerd en ondersteund door zeven personeelsleden. Het DeFAF-kantoor is gevestigd in Cottbus, Brandenburg.

De belangrijkste actiegebieden van DeFAF zijn het verstrekken van informatie over agroforestry, voorbereidende adviesdiensten, netwerkactiviteiten tussen mensen uit de praktijk, de wetenschap en de politiek, inclusief beleidsgerelateerd onderzoek.

Rol in het project: Actief betrokken bij T.2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.5, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3

 

FarmTree BV, gevestigd in Wageningen, heeft de FarmTree® Tool ontwikkeld voor het voorspellen van de prestaties van agrosystemen. De tool genereert scenarioprojecties in grafieken en tijdreeksen voor een verscheidenheid aan economische, sociale en milieu-indicatoren. FarmTree Tool is online beschikbaar zodat gebruikers zelf de prestaties van agropercelen kunnen ontwerpen en analyseren. In het Reforest project is FarmTree een van de modelleringstools met een specifieke taak om de prestaties van bestaande agroforestry systemen te kwantificeren en te projecteren. FarmTree zal elke soort die in de geselecteerde agroforestrysystemen groeit definiëren aan de hand van veldgegevens en zal prestatieprojecties van deze systemen genereren. De prognoses worden uitgedrukt in verschillende indicatoren, bv. vastgelegde koolstof, economische kosten en baten, biodiversiteitsniveaus.

 

Rol in het project: Actief betrokken bij T.2.2, 2.3, 3.6

De School of Agriculture, Policy and Development van de Universiteit van Reading is wereldleider op het gebied van onderwijs en onderzoek en heeft een reputatie opgebouwd sinds 1800. Hun focus is om de individuen te voorzien van kennis om de grote uitdagingen en kansen in onze sector voor de 21e eeuw aan te pakken. De School of Agriculture, Policy and Development houdt zich bezig met voedselproductie, duurzaamheid van agro-ecosystemen, voedselzekerheid, aanpassing aan en matiging van klimaatverandering, voedselketens en gezondheid, dierenwelzijn en -gedrag, armoedebestrijding, internationale ontwikkeling en consumentengedrag en -keuze. In de World Rankings staat UREAD in de top 150 voor Life Sciences en 12e voor Agriculture and Forestry in 2021. Hun visie is om onze reputatie te behouden en te verbeteren als een wereldwijd toonaangevend Centre of Excellence in onderzoek en onderwijs toegepast op landbouw, voeding en milieu. Hun missie is het ontwikkelen, uitbreiden en synthetiseren van kennis over alle disciplines binnen de School via excellent onderzoek, onderwijs, impact en communicatie.

Rol in het project: Taak 6.5 leiden en actief betrokken bij T1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 5.2, 5.3 en 5.4

   

Het Organic Research Center is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die al 40 jaar samenwerkt in Groot-Brittannië en Europa om de invoering en het succes van biologische en agro-ecologische landbouwmethoden te ondersteunen. Agroforestry is voor een groot deel van deze tijd een belangrijk onderzoeksfocus geweest en ons onderzoek heeft bijgedragen aan een snelle toename van interesse in deze benadering van landbeheer in het Verenigd Koninkrijk. ORC heeft deelgenomen aan Horizon 2020-projecten zoals AGFORWARD, AFINET en AGROMIX. In REFOREST coördineert ORC de vorming van levende laboratoria in de partnerlanden, evenals het ontwikkelen, testen en toepassen van innovatieve AI-gebaseerde methoden voor het modelleren van de voordelen van agroforestry voor biodiversiteit en koolstof. In het beleidswerkpakket zullen we als partner uit het VK proberen om de instrumenten die door REFOREST zijn ontwikkeld toepasbaar te maken binnen het nieuwe landbouwondersteuningssysteem van het land.

Rol in het project: WP2 en T.2.1, 2.2, 2.4, 4.1, 4.3 leiden

 

nl_NL_formalDutch