Gegevensbeleid

De REFOREST project

Agroforestry in de voorhoede van duurzame landbouw in multifunctionele landschappen in Europa - Agroforestry in de voorhoede van duurzame landbouw in multifunctionele landschappen in Europa. REFOREST-project (hierna te noemen "REFOREST", "wij", "ons" of "onze") is een Horizon Europe-project dat wordt gefinancierd in het kader van de oproep tot het nemen van klimaatmaatregelen op het land, in oceanen en water, specifiek onderwerp: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Agroforestry om klimaat-, biodiversiteits- en landbouwduurzaamheidsdoelen te halen. REFOREST wordt gecoördineerd door CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZU) en brengt een aanzienlijke groep van 14 instellingen uit 10 Europese landen samen: https://agroreforest.eu/partners/. Europroject onderhoudt deze website ("de Service") namens de REFOREST leden van het consortium.

Gegevensbeleid

Ons gegevensbeleid heeft tot doel te beschrijven hoe we persoonlijke gegevens gebruiken die u ons verstrekt tijdens uw bezoek aan de REFOREST website. Uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zijn van het grootste belang voor ons. Hoewel geen enkele methode van gegevensoverdracht via het internet of elektronische opslag honderd procent veilig is, zorgen wij ervoor dat alle gegevens die wij verwerken ook de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de informatie die u ons hebt verstrekt te beschermen.

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, voor- en achternaam, cookies en/of gebruiksgegevens.

We zullen je Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Data Protection Acts 1988 tot 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2018/1725, en alle andere toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij uw Persoonsgegevens delen zonder uw toestemming, tenzij vereist door de wet (behalve zoals uiteengezet in dit Beleid). In sommige omstandigheden kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de Europese Commissie, in welk geval uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Europese Commissie dat beschikbaar is op: https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en.

Indien nodig, kunnen we uw Persoonsgegevens alleen te goeder trouw openbaar maken: i) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; ii) om REFOREST rechten of eigendom; iii) om mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken; iv) om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen; v) om wettelijke aansprakelijkheid te beschermen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Analytische gegevens

We verzamelen analytische gegevens via Google Analytics. Deze gegevens worden op macroniveau verzameld op basis van alle bezoekers van de website. Alle analytische gegevens zijn geanonimiseerd en daarom niet persoonlijk identificeerbaar.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
- Sessiecookies - We gebruiken sessiecookies om onze service te beheren
- Cookies met voorkeuren - We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden
- Beveiligingscookies - We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te bewaren, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te leveren. In de regel maken cookies uw surfervaring beter. U kunt er echter de voorkeur aan geven om cookies op deze site en op andere sites uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in uw browser. We raden u aan de Help-sectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de Over cookies website, die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers.

Links van derden

Onze Dienst kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, inclusief cookies. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

REWijzigingen in het privacybeleid van FOREST

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig door te nemen. Alle wijzigingen in ons Privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over het privacybeleid van REFOREST, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@agroreforest.eu.

nl_NL_formalDutch