OVER

BOSLANDBOUW

Een zeer goed alternatief voor moderne landbouwmonoculturen

REFOREST (Boslandbouw als voortrekker voor duurzame landbouw in multifunctionele landschappen in Europa), een Horizon Europe-project dat wordt gefinancierd door de EU's Land, ocean and water for climate Action, heeft als doel agroforestry te promoten als landgebruik dat voedselproductie mogelijk maakt met behoud van ecologische duurzaamheid.

De principes die ten grondslag liggen aan REFOREST zijn die van innovatie, kennisuitwisseling en het creëren van nieuwe oplossingen om boeren in Europa en geassocieerde landen in staat te stellen meerdere doelen te bereiken: voedselproductie, koolstofopvang en ontwikkeling van biodiversiteit.

Met het samenbrengen van 14 partners uit 10 Europese landen met multidisciplinaire expertise, heeft REFOREST als fundamenteel doel om bestaande kennis over agroforestrysystemen in gematigde streken te gebruiken om samen oplossingen te bedenken voor belangrijke barrières die een bredere toepassing van dit type landgebruik door boeren in de EU en geassocieerde landen in de weg staan. Het strategisch doel is om agroforestry en de duurzaamheid van voedselproductie te verbeteren door de waarde van koolstof en biodiversiteit te internaliseren in bedrijfsmodellen voor landbouw. Het project zal gebruik maken van een open wetenschappelijke benadering om het werkelijke ecologische, economische en sociale potentieel en de beperkingen van agroforestry weer te geven in instrumenten voor besluitvorming, verificatie en financiële ondersteuning.

DOELSTELLINGEN

1. Het begrip van agroforestrysystemen door actoren vergroten en hun besluitvormingscapaciteit binnen de beperkingen van de echte wereld verbeteren.

2. Lokale innovatie- en ondersteuningsmechanismen voor dynamische optimalisatie van het AF-systeem op bedrijfsniveau mogelijk maken.

3. De prestaties van bestaande agroforestrysystemen karakteriseren en kwantificeren op het gebied van productiviteit, winstgevendheid en ecosysteemdienstverlening.

4. Ontwikkelen van een monitoring- en verificatiecapaciteit die aanvaardbaar is voor de belangrijkste belanghebbenden in de agroforestrywaardeketen.

5. Ontwikkelen van financiële modellen specifiek voor agroforestry.

6. Beleidsimpact

IMPACTEN

1. Beter begrip en versterking van het mitigatiepotentieel van ecosystemen en sectoren op basis van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;

2. Bevordering van klimaatveranderingmitigatie in de primaire sector, onder meer door de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het behoud van natuurlijke koolstofputten en de verbetering van de vastlegging en opslag van koolstof in ecosystemen;

3. Cultuur en erfgoed

Abonneer je op onze nieuwsbrief

nl_NL_formalDutch