VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupy projektu ReForest dodané v rámci realizace projektu 

Spoluvytváření, kapitalizace a šíření informací

Síť odborníků z praxe zaměřená na podporu inovace 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Obsah není určen ke zveřejnění. 

Obsah není určen ke zveřejnění. 

Obsah není určen ke zveřejnění. 

Obsah není určen ke zveřejnění. 

Zpráva poskytuje informace o synergiích s jinými organizacemi, iniciativami a projekty, a také informace o výsledcích transnacionálních politických debat. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Abstrakty z praxe jsou poskytovány ve formě několika shrnutí pro odborníky z praxe.

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Jsou k dispozici výtahy z praxe v podobě několika shrnutí pro odborníky z praxe. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Znalostní základna a přenos znalostí

Výkonnost agrolesnického systému

Zpráva o hodnocení sociálně-ekonomického řetězce zkoumaných agrolesnických systémů v síti živých laboratoří . 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Zpráva o valorizaci a metodách valorizace produktů a vedlejších produktů z agrolesnických systémů. Výsledek bude k dispozici po schválení agenturou REA.

Monitorování a ověřování

Obsah není určen ke zveřejnění. 

Provozní prediktivní nástroj pro hodnocení uhlíku a biologické rozmanitosti 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Srovnání prediktivní schopnosti různých typů modelů zachytit výkonnost AF 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Poloautonomní nástroj pro ověření agrolesnického systému založený na dálkovém průzkumu Země 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Finance a politika

Tato zpráva shromažďuje informace o regulacích a finančních schématech (veřejných i soukromých), která jsou v současné době používána pro agrolesnické systémy v Evropě a přidružených zemích. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Aktualizace mapovacích zpráv o financování a politice agrolesnického sektoru poskytnutých v M12. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Aktualizace mapovacích zpráv o financování a politice agrolesnického sektoru poskytnutých v M24 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Popis udržitelného finančního systému pro agrolesnictví dostupného na platformě ReForest. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Zpráva představuje použití finančních modelů v rámci živých laboratoří projektu. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Série dokumentů s politickými doporučeními pro tvůrce politik na národní úrovni a na úrovni EU. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Integrace a inovace

Mapování institucionálních překážek hodnotí dopad politických a institucionálních podmínek na ochotu zemědělců zavádět agrolesnické systémy. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

_ představuje popis obchodního modelu pro poradenství v oblasti agrolesnictví vyvinutého ve spolupráci se zúčastněnými stranami 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA. 

Řízení projektu

Plán definuje zásady a procesní kroky k zajištění bezpečnosti a kvality dat v projektu ReForest. 

 

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Výstup bude zveřejněn po schválení agenturou REA.

Etické požadavky

Obsah není určen ke zveřejnění.

Obsah není určen ke zveřejnění.

Obsah není určen ke zveřejnění.

Obsah není určen ke zveřejnění.
cs_CZCzech