Седма европейска конференция по агролесовъдство

Проектът ReForest има удоволствието да обяви активното си участие в Европейската конференция по агролесовъдство през 2024 г., организирана от Европейската федерация по агролесовъдство. Конференцията ще се проведе в град Бърно, Чехия, и ще бъде посветена на темата "Агролесовъдството - възстановяване на ландшафтите и разнообразяване на производството в Европа". Европейското селско стопанство е изправено пред безпрецедентни предизвикателства, включващи изменението на климата, намаляването на [...]

Navigating Agroforestry futures in Europe: Insights from ReForest project and FarmTree® Tool

June 27 @ 14:00 pm CET online Agroforestry holds immense benefits for farms, the environment, and society at large. Yet, its widespread adoption faces significant challenges, including the uncertainty surrounding expected environmental and profitability outcomes. Drawing insights from data collected from ReForest Living Labs across Europe, the FarmTree Tool emerges as a digital solution to this […]

bg_BGBulgarian