Втора партньорска среща по проекта ReForest в Испания: Силно сътрудничество и осезаем напредък

Проектът ReForest Horizon Europe приключи успешно втората си среща по проекта на 27 и 28 юни в Барселона, Испания. Срещата, организирана от EMEA, събра 14 партньора от 10 европейски държави, които допринесоха със своя експертен опит за по-широкото внедряване на агролесовъдни практики на континента.

Значителен акцент на срещата беше поставен върху актуализацията и напредъка на "живите лаборатории", които играят ключова роля в управлението на данните, разпространението на успешни практики и ангажирането на заинтересованите страни в рамките на проекта. В рамките на специална сесия участниците получиха важна информация за напредъка, постигнат във всяка от 7-те живи лаборатории, разположени в цяла Европа.

Освен това дискусиите бяха посветени на процеса на съвместно създаване и на платформата ReForest, включително актуализации на разработването на интерактивно приложение, предназначено за овластяване чрез създаване на модели, които демонстрират потенциалното въздействие от прилагането на агролесовъдни техники на конкретни места. Освен това бяха предоставени актуални данни за прилагането на мониторинга на агролесовъдната система и процеса на проверка в рамките на проекта.

По време на срещата всеки ръководител на работен пакет представи актуална информация за напредъка, като подчерта съвместните усилия и постигнатия в рамките на проекта осезаем напредък. Партньорите участваха активно в дискусиите и споделиха ценни идеи, демонстрирайки непоколебимия си ангажимент към успеха на проекта. С наближаването на края на първата година от проекта силното сътрудничество между партньорите става все по-очевидно, което насърчава по-широкото разпространение на агролесовъдните практики. По този начин проектът ReForest служи като пример за силата на подхода на съвместното създаване за популяризиране на агролесовъдството като жизнеспособно решение за селскостопанския ландшафт на Европа.

bg_BGBulgarian