ReForest-projektets andet partnermøde i Spanien: Stærkt samarbejde og håndgribelige fremskridt

ReForest Horizon Europe-projektet afsluttede med succes sit andet projektmøde den 27. og 28. juni i Barcelona, Spanien. Mødet var arrangeret af EMEA og samlede 14 partnere fra 10 europæiske lande, som alle bidrog med deres ekspertise til at fremme en bredere anvendelse af skovlandbrugsmetoder på hele kontinentet.

Et væsentligt fokus på mødet var opdateringen og fremskridtene i Living Labs, som spiller en afgørende rolle i datahåndtering, vellykket praksisspredning og interessentinddragelse i projektet. I en dedikeret session fik deltagerne vigtige opdateringer om fremskridtene i hvert af de 7 Living Labs, der er placeret i hele Europa.

Derudover drejede diskussionerne sig om samskabelsesprocessen og ReForest-platformen, herunder opdateringer om udviklingen af en interaktiv app, der er designet til at gøre det muligt for dem at skabe modeller, der demonstrerer den potentielle effekt af at implementere agroforestry-teknikker på specifikke steder. Desuden blev der givet opdateringer om implementeringen af overvågning af agroforestry-systemer og verificeringsprocessen i projektet.

Under hele mødet leverede hver leder af arbejdspakken statusopdateringer, der fremhævede samarbejdet og de håndgribelige fremskridt, der var opnået i projektet. Partnerne deltog aktivt i diskussionerne og delte værdifulde indsigter, hvilket demonstrerede deres urokkelige engagement i projektets succes. Efterhånden som projektet nærmer sig slutningen af sit første år, bliver det stærke samarbejde mellem partnerne mere og mere tydeligt, hvilket fremmer en bredere udbredelse af agroforestry-praksisser. ReForest-projektet tjener således som et eksempel på styrken i samskabelsestilgangen til at fremme skovlandbrug som en levedygtig løsning for Europas landbrugslandskab.

da_DKDanish