Стартира платформата за съвместно създаване и ангажиране на ReForest

Платформата ReForest - динамично онлайн пространство, посветено на насърчаването на сътрудничеството, трансфера на знания и насърчаването на иновациите - беше стартирана от Евро-средиземноморска асоциация на икономистите (EMEA). Той е проектиран да бъде основен инструмент за дейности по съвместно създаване в рамките на проекта REFOREST, като служи за център за интегриране на научните изследвания с практическите приложения в селското стопанство и ще предлага подкрепа при формулирането на политики. Всички регистрирани потребители ще имат достъп до различни ресурси, включително знания, инструменти, данни и резултати, генерирани през целия период на проекта.

Платформата ще осигури сътрудничеството на различни заинтересовани страни, включително партньорите по проекта REFOREST, земеделските стопани, собствениците на земя, политиците, научната общност, заинтересованите страни от веригата за създаване на стойност в агролесовъдството, широката общественост, консултантите, предприятията от частния сектор, НПО и други заинтересовани страни.

Изпълнението на платформата ще се осъществи на три етапа:

Действия за изграждане на общността - Започваме през март 2023 г.

Ангажираност и развитие - Създаване на работни групи, ангажиране на живи лаборатории и проучвания на конкретни случаи до декември 2023 г.

Визуализация на ресурсите - До декември 2024 г. платформата ще представя събраните ресурси чрез визуални средства като карти и фигури.

EMEA ще поддържа и актуализира платформата през целия период на проекта. След края на проекта платформата ще бъде управлявана от Европейската федерация по агролесовъдство (EURAF), която ще осигури разпространението на ценната информация и прозрения, събрани след датата на приключване на проекта.

Регистрирайте се сега и се присъединете към общност, която споделя опит в областта на агролесовъдството и се стреми към по-зелено и устойчиво бъдеще: https://reforest.euromed-economists.org/

bg_BGBulgarian