Spuštění ReForest platformy pro spoluvytváření a zapojení

Platforma ReForest - dynamický online prostor určený k podpoře spolupráce, přenosu znalostí a podpoře inovací - byla spuštěna společností Evropsko-středomořské sdružení ekonomů (EMEA). Platforma má být hlavním nástrojem pro spoluvytváření v rámci projektu ReForest a má sloužit jako centrum pro propojení výzkumu s praktickými aplikacemi v zemědělství a nabízet podporu při tvorbě politik. Všichni registrovaní uživatelé budou mít přístup k různým zdrojům, včetně znalostí, nástrojů, dat a výsledků vygenerovaných v průběhu projektu.

Platforma zajistí spolupráci různých zúčastněných stran, včetně partnerů projektu ReForest, zemědělců, vlastníků půdy, tvůrců politik, vědecké komunity, zúčastněných stran agrolesnického hodnotového řetězce, širší veřejnosti, poradců, podniků soukromého sektoru, nevládních organizací a dalších zainteresovaných stran.

Implementace platformy bude probíhat ve třech fázích:

Akce pro budování komunity - zahájení v březnu 2023

Zapojení a rozvoj - vytvoření pracovních skupin, zapojení živých laboratoří a případových studií do konce roku 2023

Vizualizace zdrojů - do konce roku 2024 bude platforma prezentovat shromážděné zdroje prostřednictvím vizuálních prostředků, jako jsou mapy a obrázky

EMEA bude platformu udržovat a aktualizovat po celou dobu trvání projektu. Po skončení projektu bude platformu spravovat Evropská zemědělsko-lesnická federace (EURAF), která zajistí šíření cenných informací a poznatků získaných po skončení projektu.

Zaregistrujte se a připojte se ke komunitě, která sdílí zkušenosti v oblasti agrolesnictví a usiluje o zelenější a udržitelnější budoucnost: https://reforest.euromed-economists.org/

cs_CZCzech