ReForest zasedání pracovních skupin WP3 a WP4: Krok vpřed ve sběru a analýze dat

Ve dnech 17. a 18. dubna se v Kodani v Dánsku uskutečnilo zasedání pracovních skupin WP3 a WP4 projektu ReForest. S celkovým počtem 24 účastníků, z toho 18 fyzicky přítomných a 6 online, bylo setkání velkým úspěchem a znamenalo začátek nejaktivnější fáze projektu, kdy očekáváme první výsledky.

Cílem schůzky bylo projednat požadavky na data pro WP3 z živých laboratoří a různé metody a modely sběru dat. Jednalo se o vzrušující kombinaci odborných přednášek, brainstormingu a zajímavé návštěvy terénu.

Návštěva agrolesnického areálu Taastrup poskytla účastníkům příležitost vidět agrolesnické postupy a podpořila pochopení praktických aspektů sběru dat a skutečného fungování agrolesnických systémů.

Druhý den zasedání byl věnován využití technologie dronů a strojového učení při sběru dat, diskusi o šabloně pro sběr dat v rámci WP3 a zkoumání umělé inteligence a statistických modelů pro hodnocení ekosystémových služeb. Den byl zakončen diskusí o identifikaci synergií a potřebných dat v modelech a o společném přístupu ke sběru dat.

Setkání vybudovalo základy pro další kroky projektu a také podpořilo pocit sounáležitosti mezi účastníky.

cs_CZCzech