ReForest WP3 & WP4 møde: Et skridt fremad i dataindsamling og analyse

Et ReForest WP3 & WP4-møde fandt sted den 17. og 18. april i København, Danmark. Med i alt 24 deltagere, heraf 18 fysisk til stede og 6 online, var det en stor succes og markerede begyndelsen på projektets mest aktive fase, hvor vi forventer de første resultater.

Formålet med mødet var at diskutere datakravene til WP3 fra de levende laboratorier og de forskellige metoder og modeller til indsamling af data. Det var en spændende blanding af ekspertforedrag, brainstorming og et interessant feltbesøg.

Besøget på Taastrup Agroforestry site gav deltagerne mulighed for at se agroforestry-praksisser og støttede forståelsen af de praktiske aspekter af dataindsamling og den faktiske funktion af agroforestry-systemer.

Mødets anden dag var afsat til brugen af droneteknologi og maskinlæring i dataindsamling, diskussion af WP3's dataindsamlingsskabelon og udforskning af AI og statistiske modeller til vurdering af økosystemtjenester. Dagen sluttede med en diskussion om at identificere synergier og databehov i modeller og en fælles tilgang til dataindsamling.

Mødet satte scenen for projektets næste skridt og skabte også en følelse af fællesskab blandt deltagerne.

da_DKDanish