ReForest Living-laboratoriet i Flandern, Belgien

Der er 8 Living Labs i forskellige lande, som leverer data og tester nye løsninger.

Det nye forsknings- og demonstrationsområde for agroforestry ligger på Inagro-grunden og består af et alley cropping-system på 1,4 hektar. Trædelen består af valnøddetræer (Juglans regia) med en rækkeafstand på 8 m og en afstand mellem rækkerne på 24 m, hvilket resulterer i en trætæthed på 36 træer pr. hektar. Valnøddetræerne er blevet valgt på grund af deres høje økonomiske potentiale og egnethed til agroforestry-systemer, samt den stigende interesse blandt landmænd for disse træer. Striberne under valnøddetræerne vil blive tilsået med en blanding af græsser og urter for at tiltrække gavnlige insekter. Træerne vil blive blandet med afgrøder som kartofler, knoldselleri/gulerod, majs, porre/kål, vinterhvede og hestebønner i en 6-årig rotation. Der vil blive plantet en hæk vinkelret på den dominerende vindretning for at fungere som læhegn og levested for insekter og fugle.

Hovedfokus for det langsigtede overvågningsstudie er at vurdere træernes og skovlandbrugets indvirkning på afgrødeproduktion og -forvaltning. Afgrøde- og træudbytte, afgrødekvalitet og administrationsomkostninger vil blive nøje overvåget og brugt til at beregne den økonomiske rentabilitet af agroforestry-systemet. Derudover vil undersøgelsen fokusere på økosystemtjenester, såsom jordkvalitet, kulstoflagring, vandforvaltning og biodiversitet. Kemiske og fysiske parametre i jorden samt jordens makro- og mikrobiodiversitet vil blive overvåget hvert år, hvor det er relevant og muligt. Jordfugtigheden vil blive overvåget med tensiometre, og vejrstationer vil måle luft- og jordtemperatur, lysforhold, vindhastighed og nedbør i forhold til afstanden til trærækkerne.

Forsknings- og demonstrationsområdet for skovlandbrug på Inagro vil fungere som en værdifuld ressource til vurdering af skovlandbrugets indvirkning på jord, vand, mikroklima, biodiversitet og økonomisk rentabilitet, samt give værdifuld information til landmænd og interessenter.

da_DKDanish