ReForest-projektet: Nye løsninger til fødevareproduktion, kulstofbinding og forbedring af biodiversiteten

ReForest-projektet startede officielt den 1. juli 2022, og KoM blev afholdt den 12.-13. september i Prag.

REFOREST (Agroforestry at the forefront of farming sustainability in multifunctional landscapes in Europe), et Horizon Europe-projekt finansieret under EU's Land, ocean and water for climate Action, har til formål at fremme agroforestry som en arealanvendelsestype, der muliggør fødevareproduktion, samtidig med at den økologiske bæredygtighed opretholdes.

Principperne bag REFOREST er innovation, vidensudveksling og skabelse af nye løsninger, der gør det muligt for landmænd i Europa og associerede lande at opfylde flere mål: fødevareproduktion, kulstofbinding og udvikling af biodiversitet.

"Vi ved, at skovlandbrug er et rigtig godt alternativ til moderne monokulturer i landbruget, og vores projekt har til formål at gøre det lettere at indføre det i Europa."

Martin Lukáč, REFOREST-koordinator

REFOREST, der samler 14 partnere fra 10 europæiske lande med tværfaglig ekspertise, har det grundlæggende mål at bruge eksisterende viden om tempererede skovlandbrugssystemer til at skabe løsninger på de vigtigste barrierer, der forhindrer landmænd i EU og associerede lande i at anvende denne type arealanvendelse i større omfang. Det strategiske mål er at forbedre skovlandbrug og bæredygtigheden af fødevareproduktionen ved at internalisere værdien af kulstof og biodiversitet i landbrugets forretningsmodeller. Projektet vil bruge en åben videnskabelig tilgang til at repræsentere det reelle økologiske, økonomiske og sociale potentiale og begrænsninger ved skovlandbrug inden for beslutningstagning, verifikation og finansielle støtteværktøjer.

da_DKDanish