Проект ReForest: Нови решения за производство на храни, улавяне на въглерод и подобряване на биоразнообразието

Проектът ReForest стартира официално на 1 юли 2022 г., а КоМ се проведе на 12-13 септември в Прага.

Проектът REFOREST (Агролесовъдство на преден план за устойчивост на земеделието в многофункционални ландшафти в Европа), финансиран по програма "Земя, океан и вода за действие в областта на климата" на програма "Хоризонт Европа", има за цел да популяризира агролесовъдството като вид земеползване, позволяващо производството на храни при запазване на екологичната устойчивост.

Принципите, на които се основава REFOREST, са иновации, обмен на знания и създаване на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат множество цели: производство на храна, улавяне на въглерод и развитие на биологичното разнообразие.

"Знаем, че агролесовъдството е много добра алтернатива на съвременните земеделски монокултури, а нашият проект има за цел да улесни въвеждането му в Европа."

Мартин Лукач, координатор на REFOREST

Обединявайки 14 партньора от 10 европейски държави с мултидисциплинарен опит, REFOREST има за основна цел да използва съществуващите знания за агролесовъдните системи в умерените ширини, за да създаде съвместни решения на основните пречки, които възпрепятстват по-широкото въвеждане на този тип земеползване от земеделските стопани в ЕС и асоциираните държави. Стратегическата цел е да се подобри агролесовъдството и устойчивостта на производството на храни чрез включване на стойността на въглерода и биоразнообразието в бизнес моделите на земеделието. Проектът ще използва отворен научен подход, за да представи реалния екологичен, икономически и социален потенциал и ограничения на агролесовъдството в рамките на инструментите за вземане на решения, проверка и финансова подкрепа.

bg_BGBulgarian