De ReForest proeftuin in Vlaanderen, België

Er zijn 8 Living Labs in verschillende landen om gegevens te leveren en nieuwe oplossingen te testen.

Het nieuwe agroforestry onderzoeks- en demonstratieperceel ligt op het Inagro terrein en bestaat uit een alley cropping systeem van 1,4 hectare. De boomcomponent bestaat uit walnotenbomen (Juglans regia) met een onderlinge afstand van 8 m en een onderlinge afstand van 24 m, wat resulteert in een boomdichtheid van 36 bomen per hectare. De walnootbomen zijn gekozen vanwege hun hoge economische potentieel en geschiktheid voor agroforestrysystemen, en vanwege de toenemende interesse van boeren in deze bomen. De stroken onder de walnotenbomen zullen worden ingezaaid met een mix van grassen en kruiden om nuttige insecten aan te trekken. De bomen zullen worden begroeid met gewassen zoals aardappelen, knolselderij/wortel, maïs, prei/kool, wintertarwe en veldbonen in een 6-jarige rotatie. Er zal een haag worden geplant loodrecht op de overheersende windrichting om te fungeren als windbreker en als habitat voor insecten en vogels.

De belangrijkste focus van de langetermijnmonitoringstudie is het beoordelen van de impact van de bomen en agroforestrypraktijk op de productie en het beheer van gewassen. Gewas- en boomopbrengst, gewaskwaliteit en beheerskosten zullen zorgvuldig opgevolgd worden en gebruikt worden om de economische rentabiliteit van het agroforestrysysteem te berekenen. Daarnaast zal de studie zich richten op de levering van ecosysteemdiensten, zoals bodemkwaliteit, koolstofopslag, waterbeheer en biodiversiteit. Chemische en fysische parameters van de bodem en de macro- en microbiodiversiteit van de bodem zullen jaarlijks worden opgevolgd waar relevant en mogelijk. De bodemvochtigheid zal worden gemeten met tensiometers en weerstations zullen de lucht- en bodemtemperatuur, lichtomstandigheden, windsnelheid en neerslag meten in verhouding tot de afstand tot de bomenrijen.

Het onderzoeks- en demonstratieperceel voor agroforestry bij Inagro zal dienen als een waardevolle bron voor het beoordelen van de impact van agroforestry op de bodem, het water, het microklimaat, de biodiversiteit en de economische rentabiliteit, en zal waardevolle informatie opleveren voor boeren en belanghebbenden.

nl_NL_formalDutch