Bijeenkomst ReForest WP3 & WP4: Een stap voorwaarts in gegevensverzameling en -analyse

Op 17 en 18 april vond in Kopenhagen, Denemarken, een bijeenkomst plaats van ReForest WP3 & WP4. Met in totaal 24 deelnemers, waarvan 18 fysiek aanwezig en 6 online, was het een groot succes en markeerde het het begin van de meest actieve fase van het project, waarin we de eerste resultaten verwachten.

De bijeenkomst was gericht op het bespreken van de gegevensvereisten voor WP3 van de proeftuinen en de verschillende methoden en modellen om de gegevens te verzamelen. Het was een spannende mix van lezingen door experts, brainstormsessies en een interessant veldbezoek.

Het bezoek aan de agroforestrylocatie Taastrup bood de deelnemers de gelegenheid om agroforestrypraktijken te zien en ondersteunde het begrip van de praktische aspecten van gegevensverzameling en het feitelijke functioneren van agroforestrysystemen.

De tweede dag van de bijeenkomst was gewijd aan het gebruik van dronetechnologie en machine learning bij het verzamelen van gegevens, het bespreken van het sjabloon voor gegevensverzameling van WP3 en het verkennen van AI en statistische modellen voor de beoordeling van ecosysteemdiensten. De dag werd afgesloten met een discussie over het identificeren van synergieën en gegevensbehoeften in modellen, en een gemeenschappelijke aanpak voor gegevensverzameling.

De bijeenkomst zette de toon voor de volgende stappen van het project en bevorderde ook het gemeenschapsgevoel onder de deelnemers.

nl_NL_formalDutch