Živá laboratoř ReForest ve Vlámsku, Belgie

Existuje 8 živých laboratoří v různých zemích, které poskytují data a testují nová řešení

Nová agrolesnická výzkumná a demonstrační plocha se nachází na pozemku společnosti Inagro a tvoří ji systém alejových plodin o rozloze 1,4 hektaru. Stromovou část tvoří ořešák královský (Juglans regia) s rozestupy v řadě 8 m a 24 m mezi řadami, což znamená hustotu 36 stromů na hektar. Ořešáky byly vybrány vzhledem k jejich vysokému ekonomickému potenciálu a vhodnosti pro agrolesnické systémy a zároveň s ohledem na rostoucí zájem zemědělců o tyto stromy. Pásy pod ořešáky budou osázeny směsí trav a bylin k přilákání prospěšného hmyzu. Stromy budou vzájemně pěstovány s plodinami, jako jsou brambory, celer/mrkev, kukuřice, pór/zelí, ozimá pšenice a polní fazole v šestiletém střídání. Kolmo na převládající směr větru bude vysazen živý plot, který bude sloužit jako větrolam a stanoviště hmyzu a ptáků.

Hlavní cílem dlouhodobé monitorovací studie je posouzení vlivu stromů a agrolesnických postupů na produkci a hospodaření s plodinami. Výnosy plodin a stromů, kvalita plodin a náklady na hospodaření budou pečlivě sledovány a použity k výpočtu ekonomické rentability agrolesnického systému. Kromě toho se studie zaměří na poskytování ekosystémových služeb, jako je kvalita půdy, ukládání uhlíku, hospodaření s vodou a biologická rozmanitost. Chemické a fyzikální parametry půdy, jakož i půdní makro- a mikrobiodiverzita budou monitorovány každoročně, pokud to bude relevantní a možné. Půdní vlhkost bude sledována pomocí tenzometrů a meteorologické stanice budou měřit teplotu vzduchu a půdy, světelné podmínky, rychlost větru a srážky v závislosti na vzdálenosti od stromořadí.

Agrolesnický výzkum a demonstrační plocha v Inagro poslouží jako cenný zdroj pro hodnocení dopadu agrolesnictví na půdu, vodu, mikroklima, biologickou rozmanitost a ekonomickou ziskovost a zároveň poskytne cenné informace zemědělcům a zainteresovaným stranám.

cs_CZCzech