Проектът ReForest стартира своя акаунт в Zenodo

Проектът ReForest с радост съобщава за създаването на своя официален акаунт в Zenodo, с което отбелязва значителна стъпка към ранното разпространение на знания, насърчаване на сътрудничеството и подобряване на достъпността в научната общност, която се върти около ключовите постижения на проекта.

Zenodo, широко признато хранилище със свободен достъп, разработено от CERN, често се използва от проектите по програма "Хоризонт" на ЕС като основна платформа за хостинг на различни активи, свързани с проекта, като набори от данни, доклади и публикации. Използването на Zenodo е в съответствие с ангажимента на ReForest за насърчаване на прозрачността, споделяне на информация и ускоряване на напредъка в областта на агролесовъдството с цел превръщането му във водеща практика за управление на земите в Европа.

Нашите партньори използват Zenodo като хранилище със свободен достъп, за да осигурят достъп до публикации и библиографски метаданни в стандартизиран формат, спазвайки изискванията на Open Research Data. Това гарантира задълбочено събиране и управление на данните по проекта, като се предоставя незабавен отворен достъп до депозираните публикации. Проектът ReForest поддържа принципа за предоставяне на всички резултати "колкото е възможно по-открито, толкова по-тясно, колкото е необходимо".

Стартирането на акаунта в Zenodo не само опростява достъпа до резултатите от научните изследвания, но и стимулира сътрудничеството между изследователите в областта, както и сътрудничеството с подобни проекти.

Изследователи, учени и всички, които се интересуват от проекта, вече могат да се запознаят с хранилището тук и проверете наличните данни.

bg_BGBulgarian