Проектът ReForest е представен на COP28 като ключова инициатива за агролесовъдството в Евро-средиземноморския регион

На 9 декември 2023 г. проектът ReForest се представи на COP28 в офиса на Средиземноморската коалиция по време на събитие, организирано съвместно от CIHEAM и Евро-средиземноморската асоциация на икономистите (EMEA), партньорска организация в проекта ReForest. Панелната дискусия на тема Агролесовъдството в Евро-средиземноморския регион: към нови политики, сътрудничество и рамки за финансиране представи ценни идеи от проекта ReForest.

Модератор на сесията беше Ясмин Сегират Ел Гераб, администратор в централата на CIHEAM. Панелът включваше следните участници:

- Иван Хайдукович, изследовател, EMEA

• Martin Lukac, Professor, The Czech University of Life Sciences, Prague, Coordinator of the ReForest project

- Рико Хюбнер, изследовател, Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) e.V

- Тиери Дюпебъл, директор, CIHEAM Монпелие

- Michèle Gendreau-Massaloux, заместник-председател на GID (Group Interacadémique pour le Développement)

- Жак Брюле, заместник-председател на ГИД

- Мартин Хайбел Мениджър комуникации, програма Interreg NEXT MED

Мартин Лукач, координатор на ReForest, обясни, че проектът има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания и практическото прилагане на агролесовъдните системи. Отчитайки, че земеделските стопани се нуждаят от обучение и инвестиции за създаване на агролесовъдни мрежи, което е от решаващо значение за реформирането на земеделския ландшафт и намаляването на въглеродните емисии в сектора, ReForest е посветен на задоволяването на тази нужда. Проектът също така има за цел да запълни празнината в знанията и инвестициите, като създаде финансови и научни инструменти за мониторинг, съобразени с нуждите на земеделските стопани. 

Иван Хайдукович, изследовател в Евро-средиземноморската асоциация на икономистите (ЕМЕА), сподели информация за ключовите препоръки за политиката, които се разработват в момента в рамките на проекта ReForest, за да се ускори въвеждането на агролесовъдски практики в Европа и извън нея. Той подчерта необходимостта от всеобхватна политическа рамка, която да свързва продоволствената сигурност, селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони, като насърчава цялостен подход за екологична, икономическа и социална устойчивост. Според него въглеродното земеделие е отлична възможност, тъй като осигурява икономическо възнаграждение за положителни действия в областта на климата и околната среда, които са от полза за обществото. Този подход не само предлага икономически стимули за положителни действия в областта на климата и околната среда, но и допринася за обществените ползи. В рамките на проекта ReForest е разработена устойчива схема за финансиране на агролесовъдството под формата на хибридно въглеродно земеделие, допълнено от предварителни плащания и консултантски услуги в подкрепа на земеделските стопани.

Накрая Иван обърна специално внимание на значението на сътрудничеството в Средиземноморския регион. Той подчерта необходимостта от трансдисциплинарен диалог между изследователи, политици, гражданско общество и други заинтересовани страни. Освен това той изтъкна значението на включването на традиционните и новите агролесовъдни практики в развиващите се селскостопански политики и започването на трансфер на знания между изследователи и практици.

Запис на дискусията е достъпен в канала на CIHEAM в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=N942of4eRLE

bg_BGBulgarian