Проектите ReForest и DigitAF представиха напредъка си на съвместна среща

On 18 Jan 2024, ReForest and DigitAF projects proudly unveiled their significant achievements during a joint meeting. The two sister projects presented the initial results of the 18 months of project implementation, marking a milestone in their shared mission to boost agroforestry practices across Europe.

Нашият сестрински проект DigitAF се концентрира върху разработването на цифрови инструменти за агролесовъдство. Със създаването на живи лаборатории в шест държави, провеждането на всеобхватно проучване, картографирането на агролесовъдните вериги за създаване на стойност и обобщаването на политиките, проектът активно оформя агролесовъдния пейзаж. Наблягайки на подход, ориентиран към потребителя, лицензиране на отворен код и спазване на принципите на FAIR, DigitAF дава приоритет на устойчивостта и ангажираността на общността. Те вече са събрали много полезни онлайн инструменти в каталог, достъпен на адрес: https://digitaf.eu/tools-database.

Междувременно проектът ReForest успешно постигна всички важни резултати и етапи през първите 18 месеца. Сред забележителните постижения са създаването на платформа за обмен на знания, започването на въздействащи кампании в социалните медии за популяризиране на агролесовъдството и създаването на работна мрежа от седем различни живи лаборатории в Европа. Съставянето на карта на регламентите и политиките на ЕС е значително постижение, което подчертава многостранния подход на ReForest за издигане на агролесовъдството и устойчивостта.

Основен акцент на срещата беше координацията на съвместните усилия по двата проекта, стратегически насочени към максимално увеличаване на въздействието на агролесовъдните практики върху биоразнообразието, изменението на климата и устойчивостта на селското стопанство. Приносът на Многостранния консултативен съвет, споделен за двата проекта, беше особено важен, като изигра решаваща роля за насърчаване на дискусиите и предоставяне на информация.

Очаквайте повече информация за съвместните дейности, тъй като ReForest и DigitAF продължават да работят по мисията си да превърнат агролесовъдството във водеща селскостопанска практика в Европа!

Разгледайте уебсайта на DigitAF и научете повече за нашата обща мисия: https://digitaf.eu/

bg_BGBulgarian