https://hoflebensberg.de/

Contactpersoon:

De heer en mevrouw Paul en Janine Raabe

onderzoeker agroforestry bij Inagro

Living Lab 5: Duitsland

Beheerd door: Boerderij Hof Lebensberg

Algemeen informatie
Het Duitse living lab Hof Lebensberg ligt bij Obermoschel in de deelstaat Rehinland-Pfalz. Het ligt in het heuvelachtige berggebied van de Noordelijke Pfalz. Het gebied wordt gekenmerkt door zandsteen en topografie van vulkanische oorsprong van de nabijgelegen vulkanische berg Donnersberg.  

De motivatie van de landbouwers is om een veerkrachtig, divers functionerend ecosysteem te creëren door middel van syntropische regeneratieve landbouw. Het actieve landbouwgebied is ongeveer 28 ha groot en bestaat uit twee percelen met agroforestry systemen (perceel_A en perceel_B), drie kassen, een moestuin en een roggeteeltgebied waar een mobiel kippenhok is geplaatst. De landbouwers zijn van plan om hun activiteiten uit te breiden met het verbouwen van pompoenen en het houden van vee. 

De grond had zijn vruchtbaarheid verloren door erosie en jaren van monocultuur. Daarom hebben de landbouwers gekozen voor bodemregeneratie door middel van groenbemesting (klaver en andere) en terra preta.

Dit verklaart ook de hoge dichtheid van bomen die in elke rij zijn geplant. Vooral de snelgroeiende bomen worden geplant om zoveel mogelijk biomassa voor het systeem te produceren. Zodra de bomen groot genoeg zijn om de groei van de belangrijkste boomsoorten verstandig te beïnvloeden, worden ze volgens de landbouwer gekapt, versnipperd en aan de bodem toegevoegd.

Algemene landbouwaanpak
Regeneratief agroforestrybouwsysteem; bio-intensieve groenteteelt; landbouw zonder ploegen 


Doelstellingen
De landbouwers leveren CSA-boxen (Community Supported Agriculture). CSA dozen bevatten groenten, fruit, eieren, brood, kaas, melk, vlees en vele andere regionale producten. 


Uitdagingen

  • Arbeid en herstel van de vruchtbaarheid van de bodem 


Onderzoeksdoelen
Het lab heeft als doel de kosten en baten in te schatten van de ontwikkeling van een duurzaam en vruchtbaar agroforestrysysteem, waarvan we verwachten dat het op de middellange tot lange termijn kan uitgroeien tot een zeer productief agro-ecosysteem dat de inputs minimaliseert dankzij het bereiken van synergieën tussen menselijk beheer en de cycli van de natuur. 

De landbouwers hopen een systeem te ontwikkelen dat als model kan dienen voor anderen om hun boerderijen te ontwikkelen en zo de lokale en regionale capaciteit te vergroten om aan de interne vraag te voldoen en kansen te bieden voor fatsoenlijke banen, terwijl het bijdraagt aan de regionale en nationale aanpassing aan de klimaatverandering en de wereldwijde beperking van de klimaatverandering.

 
Tijdens de looptijd van het ReForest-project zullen de partners een eerste tool voor kosten-batenmodellering ontwikkelen die de oprichting van soortgelijke landbouwbedrijven zal bevorderen en zal lobbyen voor de promotie van agroforestry. Niettemin willen we na het ReForest-project blijven samenwerken met de landbouwers om vooruitgang te boeken in het modelleren van complexe agroforestrysystemen en het beslissingsondersteunend instrument te verfijnen.

Ontwerp van het agroforestrysysteem 
Dit systeem is verdeeld in twee delen, een alley cropping systeem van 7,53 ha op basis van noten en een alley cropping systeem van 10 ha op basis van fruit. Binnen de verbouwde rijen wordt een grote variëteit aan groenten en granen verbouwd, evenals aardappelen, en er is een verdere diversificatie van gewassen gepland. Er is ook een mobiele kippenren geïntegreerd in het systeem en verdere synergieën met landbouwdieren zijn gepland.

 


Monitoring
Sinds mei 2023 worden biodiversiteit en boomhoogte gemonitord via een Citizen Science project in samenwerking met het Agroforest Monitoring project.

(https://agroforst-monitoring.de/citizen-science-agroforst/). Bodemmonsters in het kader van hetzelfde project zijn gepland voor 2024.
 
Gegevensverzameling is alleen mogelijk voor fase 1. 
 
De mogelijkheid van fase 2 met medewerking van andere partners zal worden besproken.

Duitsland, de boerderij heeft twee belangrijke percelen die we Agroforestry_plot_A en Agroforestry_Plot_B hebben genoemd.

7,53 ha (perceel A-nootsysteem) en 10 ha (perceel B-fruitsysteem)

Silvoarable, Silvopoultry en Silvopastoral (gepland)

Gemengd systeem

Perceel A geplant in de winter van 2020/2021 en perceel B geplant in de winter van 2022.

Afstand tussen rijen/rijen (voor perceel A): ~15 m tussen twee rijen met houtachtige elementen; ~3 m tussen twee hoofdbomen in een rij met houtachtige elementen, tussen de hoofdbomen voorbijgaande snelgroeiende boomsoorten en de ondergroei van struiken en bloeiende stroken worden in een houtachtige strook geplant.

Breedte van houtstroken: Er zijn houtstroken van verschillende breedte geïmplementeerd om te experimenteren met de resultaten van verschillend gestructureerde beboste gebieden. Het grootste deel van het systeem maakt gebruik van houtstroken van 5 m breed.

Perceel A: 30.000 bomen en struiken geplant, waarvan 674 hoofdbomen en de rest bomen die gekweekt worden voor snelle biomassa-accumulatie en slash-and-mulch, en struiken onder de bomen.
Perceel B: 60.000 bomen en struiken

Tarwe, einkorn tarwe, rogge, groenten, aardappelen, pompoenen

Vee: Kippen en enkele kalkoenen; Rundvee (gepland)

Te delen

nl_NL_formalDutch