Зарежда Събития

" Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Седма европейска конференция по агролесовъдство

май 27 @ 8:00 - юни 2 @ 17:00

Проектът ReForest има удоволствието да обяви активното си участие в Европейската конференция по агролесовъдство през 2024 г., организирана от Европейската федерация по агролесовъдство. Конференцията ще се проведе в град Бърно, Чехия, и ще бъде посветена на темата "Агролесовъдството - възстановяване на ландшафтите и разнообразяване на производството в Европа".

Европейското селско стопанство е изправено пред безпрецедентни предизвикателства, включващи изменението на климата, намаляването на биологичното разнообразие и спешната нужда от подобряване на човешкото здраве. Агролесовъдството, включващо интегрирането на дърветата в животновъдството и/или растениевъдството, се откроява като доказано решение за устойчиво производство на храни, като същевременно решава всички тези неотложни проблеми. Конференцията има за цел да обсъди потенциала на агролесовъдството за създаване на икономически и екологично полезни ландшафти - аспект, който е от основно значение за мисията на проекта ReForest.

Чешката република, разположена в сърцето на Европа, е идеална среда за дискусии относно широкото прилагане на агролесовъдството. Понастоящем страната е свидетел на навлизане на агролесовъдните практики, особено в районите с интензивно земеделие, което я прави стратегическо място за прогресивно развитие на селското стопанство.

Основните теми на конференцията включват:

  - Агролесовъдство и околна среда: Смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптация към изменението на климата, биоразнообразие, планиране и управление на ландшафта, предотвратяване на горски пожари, здравословно управление на почвата и водата, борба с вредители, болести и плевели
  - Агролесовъдство: качество, безопасност и устойчивост: Агролесовъдни системи - растителна продукция, лесопасторални системи - хуманно отношение към добитъка, управление на пасищата и продукция, растеж и продукция на дърветата - плодове, дървен материал, енергия и недървесна горска продукция, агролесовъдна зародишна плазма, модели и инструменти, агроволтаизъм
  - Икономика и политика в областта на агролесовъдството: Бизнес модели, европейска политика, сертификати за въглеродно земеделие и неутралност, разширяване на иновациите в агролесовъдството
  - Агролесовъдството в обществото и културата: Исторически ландшафти: идентичност на наследството и двигател на устойчив туризъм, Градско и околоградско агролесовъдство
  - Агролесовъдство на практика: Опитът на фермерите и внедряването, европейски инициативи и проекти, уроци от това, което не работи в агролесовъдството, жените в агролесовъдството

Проектът ReForest очаква с нетърпение да допринесе с ценни идеи и да сподели опит по време на конференцията, като насърчи сътрудничеството между земеделски производители, политици и изследователи, за да се стимулира интегрирането на агролесовъдните практики в Европа.

За подробна информация и актуализации относно събитието ви каним да разгледате уебсайта на конференцията на адрес: https://www.euraf2024.mendelu.cz/34925-welcome

Детайли

Начало:
май 27 @ 8:00
Край:
юни 2 @ 17:00

Организатор

EURAF
Имейл
galina.ivanova@europroject.bg
Преглед на уебсайта Организатор
bg_BGBulgarian