Účast projektu ReForest na summitu AGROMIX: Agrolesnictví pro budoucnost evropského zemědělství

Summit AGROMIX: Agrolesnictví pro budoucnost evropského zemědělství měl za cíl usnadnit a podnítit přijetí smíšených zemědělských a agrolesnických systémů v rámci legislativy EU. Jednodenní akce poskytla platformu pro hloubkovou výměnu názorů mezi politiky, farmáři a výzkumníky, kteří hledají agroekologická řešení pro odolnější využití půdy v Evropě, stejně jako vývoj nástrojů k implementaci těchto praktik.

Dva partneři projektu ReForest (101060635 – REFOREST, financovaného Evropskou unií) se zúčastnili jednodenní události v Bruselu dne 17. dubna 2024. Robert Borek z Polského agrolesnického svazu (OSA) se připojil jako partner projektu Agromix, protože OSA je aktivní v obou projektech. Johannes Schmitt z Univerzity Philipps v Marburgu (UMR) byl pozván jako akademický host.

Summit začal úvodním projevem Dr. Ulricha Schmutze, koordinátora projektu AGROMIX a profesora Organické horikultury a ekologické ekonomiky na Univerzitě v Coventry, a Tommyho Dalgaarda, koordinátora projektu EU MIXED a manažera výzkumné sekce pro zemědělské systémy a udržitelnost na Univerzitě v Aarhusu, oddělení Agroekologie.
Poté Elise Van Broeckhoven, farmářka z Plukboerderij GRONDIG, zdůraznila důležitost transformace evropského potravinového systému směrem k udržitelnosti a odolnosti. Následně Susana Gaona Sáez, odbornice na výzkumnou politiku v Evropské komisi (DG AGRI), představila, proč EU podporuje výzkumné projekty v oblasti agrolesnictví a smíšeného zemědělství.

Pro zdůraznění širšího kontextu agrolesnictví v Evropě Felix Herzog z Agroscope a Ulrich Schmutz představili klíčové výsledky projektu AGROMIX, které ukazují potenciál agrolesnictví a smíšeného zemědělství pro transformaci evropského potravinového systému.
Pro porozumění obtížnostem této transformace Gerry Lawson, analytik politiky z Evropské federace agrolesnictví, a Lisa Haller, odbornice na politiku v síti EU SZP, představili výzvy a bariéry pro implementaci agrolesnictví v Evropě. Pro hlubší zkoumání tohoto tématu Paola Migliorini, docentka na Univerzitě gastronomických věd (UNISG) a spoluzakladatelka Agroecology Europe  a Rosemary Venn, výzkumnice v Centru pro agroekologii, vodu a odolnost na Univerzitě v Coventry, představily aktuální politické prostředí agrolesnictví v Evropě.

Po krátké přestávce se celý summit potkal ve World Café, kde účastníci mohli diskutovat o tom, jak podporovat a implementovat agrolesnictví a smíšené zemědělství v politikách EU a národních politikách. Pět témat diskutovaných ve World Café bylo:

1. Zvýšení a zjednodušení financování a ekonomických stimulů, jak v rámci, tak mimo SZP.
2. Rozvoj vzdělávacích materiálů, zlepšení vzdělání a přístup k výzkumu.
3. Zlepšení a zjednodušení mnoha definic, statistik a nástrojů používaných v agrolesnictví a
smíšeném zemědělství.
4. Zlepšení koherence politiky napříč vzájemně propojenými cíli a strategiemi na úrovni EU.
5. Vytvoření různorodých hodnotových řetězců pro produkty agrolesnictví a smíšeného zemědělství a zvýšení jejich viditelnosti a dostupnosti.

Výstup z World Café: zde.

Po obědové přestávce Tijs Boelens, farmář z De Groentelaar, přednesl emocionální projev o důležitosti drobného zemědělství a agroekologie při transformaci potravinového systému EU.

Prezentace hlavních výsledků ranního bloku včetně World Café a úvod do odpoledního bloku byly moderovány Paolou Migliorini. Následně novinářka Natasha Foote zahájila debatu na pódiu s vysokým panelovým složením a otázkami z publika. Panelisté byli:

•Anja Gassner, EU ředitelka z CIFOR-ICRAF
• Humberto Delgado Rosa, ředitel ENVI.D – Biodiversity (DG ENVI)
• Morgan Ody, generální koordinátor La Via Campesina
• Patrick Worms, vedoucí odboru vědecké politiky v CIFOR-ICRAF a prezident Mezinárodní unie agrolesnictví (IUAF)
• Tamas Szedlak, odborník na lesnictví v Evropské komisi (DG AGRI)
• Alberto Mantino, odborný asistent na Katedře zemědělství, potravin a životního prostředí Univerzity v Pise

Po debatě Fanny Didou, grafická facilitátorka, shrnula summit prezentací svého uměleckého ztvárnění summitu, které lze najít zde.

Na závěr summitu Paola Migliorini a Vincent Dauby, výzkumník v oblasti agroekologie v Agroecology Europe, učinili stručné shrnutí a představili další kroky potřebné k zlepšení šíření agrolesnictví v Evropě.

Po summitu měli účastníci prostor k výměně znalostí a navázání nových kontaktů.

cs_CZCzech