Projekt ReForest: Nová řešení pro produkci potravin, zachycování uhlíku a zvýšení biodiverzity

Projekt ReForest byl oficiálně zahájen 1. července 2022 a a 1. úvodní osobní setkání se konalo ve dnech 12.-13. září v Praze

Cílem projektu ReForest (Agrolesnictví v čele udržitelného zemědělství v multifunkčních krajinách v Evropě), financovaného z programu Horizont Evropa, sekce Země, oceán a voda pro klima, je podporovat agrolesnictví jako způsob využívání půdy, který umožňuje produkci potravin při zachování ekologické udržitelnosti.

Zásady, na nichž je založen projekt ReForest, jsou inovace, výměna znalostí a vytváření nových řešení, která umožní zemědělcům v Evropě a přidružených zemích dosáhnout více cílů: produkce potravin, zachycování uhlíku a rozvoje biologické rozmanitosti.

"Víme, že agrolesnictví je velmi dobrou alternativou k moderním zemědělským monokulturám. Náš projekt má za cíl usnadnit zavádění agrolesnictví v Evropě."

prof. Martin Lukáč, koordinátor projektu REFOREST

Základním cílem projektu ReForest, který sdružuje 14 partnerů z 10 evropských zemí s multidisciplinárními odbornými znalostmi, je využít stávající znalosti o agrolesnických systémech mírného pásma ke společnému řešení klíčových překážek, které brání širšímu zavádění tohoto typu využívání půdy zemědělci v EU a přidružených zemích. Strategickým cílem je posílit agrolesnictví a udržitelnost produkce potravin internalizací hodnot uhlíku a biologické rozmanitosti do zemědělských obchodních modelů. Projekt bude využívat otevřený vědecký přístup, aby v rámci nástrojů pro rozhodování, ověřování a finanční podporu představil reálný ekologický, ekonomický a sociální potenciál a limity agrolesnictví.

cs_CZCzech