Проект ReForest: Нови решения за производство на храни, улавяне на въглерод и подобряване на биоразнообразието

Проектът ReForest стартира официално на 1 юли 2022 г., а КоМ се проведе на 12-13 септември в Прага.

Проектът REFOREST, финансиран по програма "Хоризонт Европа", има за цел да популяризира агролесовъдството като метод на земеделие, позволяващ производството на храни при запазване на екологичната устойчивост.

Принципите, на които се основава REFOREST, са използване на иновации, обмен на знания и създаване на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат едновременно разнообразни цели: производство на храна, намаляване на въглеродните емисии и развитие на биологичното разнообразие.

"Знаем, че агролесовъдството е много добра алтернатива на съвременните земеделски монокултури, а нашият проект има за цел да улесни въвеждането му в Европа."

Мартин Лукач, координатор на REFOREST

Обединявайки 14 партньори, притежаващи многостранен опит, от 10 европейски държави, REFOREST има за основна цел да използва съществуващите знания за агролесовъдните системи в умерените ширини, за да създаде съвместни решения за преодоляване на основните пречки пред по-широкото въвеждане на този тип стопанства в ЕС и асоциираните държави. Стратегическата цел на проекта е да се подобри агролесовъдството и устойчивостта на производството на храни чрез включване на стойността на въглеродните емисии и биоразнообразието в бизнес моделите. Проектът ще използва въвлече максимално широк кръг от хора в дейностите си, за да представи реалния екологичен, икономически и социален потенциал и ограничения пред агролесовъдството.

bg_BGBulgarian